Vi vil hjelpe flere barn - prosjektutvidelse

Publisert 03.07.2017 av Milfrid Tonheim


Skolegangprosjektet rettet mot barn av tidligere jentesoldater i den Demokratiske Republikken Kongo, har nylig skiftet navn til Utdanning til barn rammet av krig. Prosjektet vil fortsette å ha fokus på barn av tidligere jentesoldater, men vil i større grad også innlemme andre barn som er rammet av krig og nød. Prosjektet vil dermed rette seg mot krigsrammede barn generelt. Les mer om prosjektet her.

Samtidig med navneskiftet gleder vi oss stort over at antall barn i prosjektet vil øke fra 250 til 300 barn fra skolestart høsten 2017. Denne utvidelsen vil si at 50 flere barn i Øst-Kongo vil bli sikret 12-årig utdanning og med det, håp og bedre framtidsmuligheter både for seg selv, sine familier og sine lokalsamfunn. Identifisering av nye barn i prosjektet vil starte i juli/august og skjer i nært samarbeid med lokalsamfunnet rundt barna og skole.

Foto: Milfrid Tonheim

Utvidelsen av prosjektet gjør at vi trenger flere støttespillere for å dekke inn økte prosjektkostnader. Vil DU være med å forandre framtidsutsiktene for et barn rammet av krig i Kongo?? Eller kjenner du noen du kan utfordre til å bli en Buddy?? Med 0% til administrasjon i Norge garanterer BFA at hver krone du gir går uavkortet til prosjektdrift i Kongo. Du kan derfor være 100% sikker på at ditt bidrag kommer fram og vil gjøre en forskjell for et barn som virkelig trenger det!

Prosjektleder
Milfrid