Et kort tilbakeblikk på året 2016

Publisert 11.01.2017 av Eirik Monsen


Et nytt år er tilbakelagt og tradisjon tro ser vi tilbake på hva Buddies for Africa har fått utrettet i året som har gått. Buddies søker kontinuitet i arbeidet som gjennomføres og har nå fokusert på de samme bistandsområdene over en lengre periode, herunder skolebygging, skolegang for vanskeligstilte barn og støtte til sykehusdrift. Vi tror at den erfaringen dette gir oss skaper et godt fundament for å gjøre ting på en best mulig måte og at det samtidig gir verdifull og riktig bistand til de vi er så privilegerte å få hjelpe.Det gir glede å hjelpe takknemlige barn. 

Støtten til sykehuset i Kaziba er opprettholdt på samme nivå som tidligere. Selvsagt har sykehuset behov for mer økonomisk støtte til vedlikehold, kjøp av nytt utstyr m.m. og vi får fra tid til annen forespørsel om støtte til mindre prosjekt ved sykehuset. Det er imidlertid viktig at sykehuset, så lang som mulig, er selvgående. Det årlige beløpet på ca kr 150.000,- som overføres fra Buddies til medisinsk utstyr, lønn til ansatte og noe vedlikehold, er til uvurderlig hjelp i det arbeidet som legges ned på sykehuset.

I løpet av foregående år bygget vi enda en ny skole i det østlige Kongo. Dette er den femte barneskolen vi har fått bygget i Kongo (sjette totalt). Som ved tidligere skoler var det viktig at prosjektet hadde en lokal forankring og at lokalsamfunnet var med å bidra i byggeprosessen. Skolen som ble fullfinansiert av Buddies, ble bygget i samarbeid med organisasjonen ACAD, som var ansvarlig for selve oppføringen. Samarbeidet med ACAD fungerte godt og er noe vi ønsker å ta med oss videre i valg av nye skoleprosjekt.

 

Skolen EP Muyange
 

Til sist har vi opprettholdt støtten som går til skolegang for barn av tidligere jentesoldater. Det er p.t. 243 barn i dette prosjektet, da noen få barn dessverre er falt ut av skolene av ulike årsaker. Resultatene fra elevene i prosjektet viser en forbedring år for år, noe som blant annet kan tilskrives den ekstraundervisning vi også er med å finansiere. Ved å tilrettelegge for ekstraundervisning vil strykprosenten fortsette å gå nedover, noe som var grunnen til at vi ønsket å fokusere på nettopp dette gjennom fjorårets julegavekampanje.

 

Høsten 2016 var Hans Olav og hans kone, Jenny, i Kongo hvor de besøkte gjennomførte-, pågående-, samt potensielle nye prosjekt. Under oppholdet fikk de blant annet gleden av å åpne den nye skolen i Muyange og besøke en rekke av barna i prosjektet skolegang for barn av tidligere jentesoldater.Hans Olav holder åpningstale til skolen, EP Muyange (på "flytende" fransk)
 

I skrivende stund jobbes det med å kartlegge hvilke nye prosjekt vi skal engasjere oss i for den kommende tid. Vi ser frem mot fortsettelsen og er takknemlig for alle som er med å bidra inn i dette arbeidet. Jo flere som bidrar, dess større forandring kan vi bety.