Første spadetak er tatt i Muyange

Publisert 25.07.2016 av Marit Moi


I disse dager tas første spadetak i landsbyen Muyange og målet er at skolen skal stå ferdig i høst.

 

Lokalt engasjement er viktig for Buddies for Africa. En representant fra vår samarbeidspartner ACAD har nettopp besøkt Muyange og kunne fortelle at ivrige foreldre allerede er i gang med å samle stein og sand som skal brukes i byggingen. 

 

Vi håper at skolen vil tiltrekke seg flinke lærere og at velfungerende klasserom vil føre til økt læringsutbytte for elevene. For barn som kommer fra fattige kår er det å kunne lære å lese og skrive et av de viktigste våpnene i kampen mot fattigdom, sult, sykdommer og diskriminering. Vi håper at den nye skolen fører til at flere av barna i Muyange fullfører grunnskolen slik at de senere kan få seg jobb og tjene penger til seg og sin familie. Ved nytt skolebygg og bedre læringsforhold gir vi barna i Muyange håp om en bedre fremtid.

Du kan lese mer om prosjektet i Muyange
her.

 


 


 

Forventningsfulle elever møtte representanter fra Buddies for Africa da vi besøkte Muyange sommeren 2015
En engasjert foreldrekomité er allerede godt i gang med å samle stein og sand til byggingen
Slik ser skolebygget ut i dag. Det er svært lite og har ikke plass til alle elevene ved skolen.
Dette er en av lærerene ved Muyange.
Hun var svært engasjert i sine elever og gjentok flere ganger hvor takknemlig hun var til Buddies i Norge, som så deres behov og som ønsker å bidra til et bedre læringsmijlø for elevene hennes. Takk for ditt bidrag!