Fem år med bistand - fem år med fremgang

Publisert 10.01.2016 av Eirik Monsen


Buddies for Africa har nå lagt bak seg sitt femte år med bistandsarbeid. Fem år hvor vi virkelig har fått bety en stor forandring for alle de vi har vært så privilegert å få hjelpe.

På disse fem årene har vi blant annet bygget fem skoler og ved det gitt godt over 1000 elever mulighet til å få en verdifull utdannelse. Buddies har årlig gitt skolegang til 250 barn gjennom prosjektet Skolegang for barn av tidligere jentesoldater og vi har fått være med å sponse sykehuset i Kaziba med verdifull og avgjørende kapital. 


Buddies representanter på vei til ett, av etterhvert mange, prosjekt i det østlige Kongo

Kaziba får fremdeles den faste økonomiske støtten på USD 18.000,-, hvilket nå tilsvarer i overkant av kr 150.000,- pr år. Beløpet (USD 18.000,-) er opprettholdt selv om valutaendringer har gjort det vesentlig dyrere. Dette har den enkle forklaring at vi mottar støtte i NOK og betaler i US Dollar, hvilket som kjent koster vesentlig mer nå enn for ett år siden. Inn i 2015 hadde vi også en julegavekampanje for sykehuset i Kaziba hvor vi fikk nedbetalt sykehusets gjeld til det lokale kraftverket. Dette var viktig for å unngå at kraftverket avsluttet strømtilførselen til sykehuset, med de fatale konsekvenser det kunne medføre. 

Vi har videre opprettholdt antallet på 250 barn i prosjektet Skolegang for barn av tidligere jentesoldater. I november kunne vi lese at elevene, som er fordelt på 28 ulike barne- og ungdomsskoler i Sør-Kivu provinsen i Kongo, presenterte de beste resultatene så langt i prosjektets levetid. Strykprosenten var nå gått ned med hele 10%! Den ekstraundervisning som blir tilrettelagt for de som trenger det bærer tydelig frukter og det er fantastisk å se at prosjektet fungerer bedre og bedre, år for år. 

Skolen EP Kube, i landsbyen Bwahungu, ble ferdigstilt på forsommeren 2015. Skolen huser i overkant av 330 elever og gir dem nå langt bedre forutsetninger for læring. 


EP Kube. Besøk av Buddies representantene Marit, Siri og Eirik, sommeren 2015 

Da Buddies representantene Siri, Eirik og Marit var i Kongo i sommer, besøkte de alle pågående prosjekt. Noen allerede gjennomførte prosjekt, i tillegg til nye potensielle prosjekt. Av prosjektene de besøkte var en skole i Myange, som også ligger øst i Kongo og hvor vi allerede støtter seks elever gjennom prosjektet Skolegang for barn av tidligere jentesoldater. Da man så skolens elendige forfatning ble det tidlig klart at dette var en skole vi ønsket å bistå. Vi har derfor besluttet å bygge en ny skole for barna som går på skolen i Myange og jobber nå med å samle inn midler til dette. Selv om vi klarer å opprettholde den økonomiske støtten til våre pågående prosjekt, har vi gjennom året som har gått fått noen utfordringer som følge av valutaendringene. Dette har medført at vi har måtte avvente neste prosjekt noe, men vi er overbevist om at vi skal få på plass nok kapital til å gjennomføre byggingen av skolen i Myange til sommeren.  


Dagens skolebygg i Myange

Vi benytter anledning til å takke for din støtte, som er av avgjørende betydning for de vi hjelper og vi håper du fremdeles vil være med på laget.