Vi bygger ny barneskole i Kongo

Publisert 27.11.2015 av Marit Moi


 


Sommeren 2016 starter Buddies for Africa, i samarbeid med organisasjonen ACAD, arbeidet med å bygge barneskolen EP Myange. Dette vil bli Buddies for Africa sin femte barneskole i Kongo.

 

Undervisningen foregår i dag i små lokaler som er beregnet på et lite antall elever. Et nytt skolebygg vil kunne tiltrekke seg dyktige lærere og bety en stor forskjell for en liten og fattig landsby. En landsby hvor de to største bekymringene for mange av familiene er å skaffe mat på bordet og gi skolegang til barna. 

 

 
Det lille skolebygget som i dag rommer altfor mange elever  Lærerene hadde sommerferie da Buddies besøkte Myange i juni.
Flere av lærerene hadde reist langt for å møte Buddies sine representanter og uttrykke takknemlighet for det nye skolebygget. 
Som ved tidligere skoler vi har bygd i Kongo er det viktig for Buddies for Africa at prosjektet har en lokal forankring og at foreldrene er delaktige i arbeidet med byggingen. 
Da vi var i Myange i juni 2015 ble vi møtt av en engasjert foreldrekomité som stolt viste frem haugene med sand og steiner som de allerede var godt i gang med å samle.Denne skolegutten viste stolt frem steinene som de allerede har samlet inn til det nye skolebygget.Veien til Myange er dårlig og det vil være avgjørende at byggingen foregår utenom regntiden. Vi planlegger derfor oppstart i juni.

 

Fattigdom begrenser tilgangen på utdanning for barn over hele verden og i mange utviklingsland er utdannelse forbeholdt middelklassen. Å sende barn på skole kan være uaktuelt for en fattig familie som ikke har råd til å betale for skolegang og kanskje også trenger barna til å gjøre husarbeid eller å jobbe på åkeren. Analfabetisme og mangel på kunnskap fører igjen til at mange blir stående utenfor samfunnet og fratar barna muligheten til å noen gang komme seg ut av fattigdommen.

Du kan være med å endre dette ved å være med å bygge en skole for barna i Myange og gi dem håp om en bedre fremtid!

 
       Quick-facts:

o   Prosjektledende organisasjon: ACAD

o   Beliggenhet: Myange, i Sør-Bukavu distrikt, Kongo

o   Budsjett: 19 657,00 dollar, ca. 170 000 kr

o   Forventet byggestart: juni 2016