Pasienter som ikke kan betale

Publisert 07.09.2015 av Siri og Eirik Sandstø


 

I juli-rapporten fra sykehuset i Kaziba leser vi at flere pasienter ikke har blitt utskrevet, fordi de ikke har penger til å betale sykehusregningen. Som vi har skrevet om flere ganger tidligere, får sykehuset svært lite offentlig støtte, selv om det er et såkalt offentlig helsesone-sykehus. Sammenlignet med norske sykehus, hvor det koster i gjennomsnitt 40 000 kr pr døgn en pasient er innlagt (regjeringen.no), er det ikke snakk om mye penger. Men i et land med gjennomsnittsinntekt på rundt 300 dollar i året kan hver dollar være vanskelig å oppdrive.

Sykehuset forteller for eksempel om denne kvinnen på 18 år, som de måtte gjøre keisersnitt på i februar. Hun har vært på sykehuset frem til nå, fordi hun ikke har noen mulighet til å betale sykehusregningen sin.  Også er det denne jenta på 17 år som kom inn med diabetes koma – en alvorlig tilstand. Etter å ha fått livreddende behandling er hun nå i god form igjen, men hun har vært på sykehuset i to måneder lenger enn hun trenger fordi hun ikke har råd til å betale de 450 dollarene hun skylder. 
Støtten fra Buddies bidrar til å redusere kostnaden for kirurgiske inngrep og bruk av insulin, men det krever allikevel en egenandel for å få økonomien til å gå rundt. Din støtte er viktig, og bidrar til å lette byrden for de som trenger helsehjelp ved sykehuset i Kaziba.