Skolen EP Kube er ferdig

Publisert 04.06.2015 av Marit Moi


 

Buddies for Afrika har nå bygget sin fjerde barneskole i det østlige Kongo. Det gamle plankebygget tettet med jordvegger er byttet ut med et mursteinsbygg som gir sterkt forbedret læringsmiljø.

 

Skolen EP Kube, i landsbyen Bwahungu, var ventet å være ferdig tidligere i vår, men grunnet noen utfordringer underveis ble byggeprosessen forsinket. BFA har tidligere god erfaring med at lokalbefolkningen bidrar i byggearbeidet. Dette viste seg imidlertid vanskeligere å få til ved skolen EP Kube. Det medførte at det ble noen utsettelser og økte kostnader da man måtte leie inn ekstra arbeidskraft.  Regntiden har også skapt hodebry for byggingeniøren og de lokalt ansatte som har drevet byggearbeidet. Store vannmengder har ført til at veier har sklidd ut og gjort transporten av arbeidskraft og materiale fra provinshovedstaden Bukavu ekstra vanskelig.  Kraftig regn og flere utsettelser førte også til at deler at den ferdige bygningen ble ødelagt og måtte bygges på nytt.  Alle utfordringene til tross, tre nye klasserommene ved Kube barneskole er nå ferdigstilt og tatt i bruk av de 338 elevene ved skolen.


Representanter fra BFA vil besøke Kongo i juni/juli og vi vil da komme tilbake med ferske bilder fra skolen i Kube.