Skoleåret nærmer seg slutten

Publisert 19.05.2015 av Milfrid Tonheim


De 250 barna i BFA sitt Skolegang-prosjekt er i innspurten av skoleåret 2014-2015. Det gjenstår ennå arbeid som må gjøres, både av elevene, lærerne og prosjektet, for at alle barna skal få gode nok karakterer til å gå videre til neste skoletrinn. Takket være ekstra-undervisning og god innsats av elevene selv, kan vi observere en forbedring av resultatene ved enkelte skoler fra 1 kvartal til 2. kvartal, men andelen som per 2. kvartal ikke har høyt nok snitt til å gå videre er på rundt 21,5% - noe som er 1% høyere enn ved skoleslutt i fjor.


Dette kan ha sammenheng med at barna ved skolene i Kalehe området - EP Kanyunyi, EP Mabula, og EP Kaboma - er sterkt påvirket av katastrofen som rammet dette området i oktober 2014, hvor et voldsomt jordras tok rundt 130 menneskeliv. Barna i Skolegang-prosjektet mistet foreldre, familiemedlemmer, naboer og venner, samt hus og hjem. Hele EP Kaboma, hvor BFA støtter 23 elever, ble jevnet med jorden. Det samme ble kirken like ved og fem av barneskoleelevene mistet livet. Dette var en svært traumatisk opplevelse som fremdeles preger livet og skolegangen til barna.


       
EP Kaboma før katastrofen - oktober 2013                                           EP Kaboma etter katastrofen - oktober 2014

I tillegg spiller også skolemiljøet og standarden på skolebyggene inn på undervisning og læring. BFA har bygget flere skoler i Kongo allerede og vi har nå besluttet at framtidige skolebyggingsprosjekt skal komplementere Skolegang-prosjektet. Dette innebærer at byggeprosjektene, så lenge det er behov for det, forbedrer skolemiljøet på de skolene hvor BFA allerede støtter elever. Dette vil også kunne bidra til å redusere potensiell misunnelse blant de som mottar støtte til skolegang og de som ikke gjør det. 
 


Prosjektleder
Milfrid Tonheim