Insulin gir en bedre hverdag i Kaziba

Publisert 04.05.2015 av Siri og Eirik Sandstø


Gjennom mange år har Buddies for Africa's givere bidratt med midler som blant annet har gått til insulin til pasienter ved sykehuset i Kaziba. Dette har dekket kostnadene som faller på sykehuset når pasienter ikke har mulighet til å betale for seg. Disse ekstraordinære kostnadene kan skyldes akutte skader, hvor utgftene ofte kan være høye og uforutsette, men også kroniske sykdommer som for eksempel diabetes. En slik kronisk sykdom vil være en belastning på familiers økonomi.

Dette er en av de unge pasientene som får gratis insulin regelmessig. Hun er ca 17 år og har hatt diabetes siden hun var 10 år. Hun er den eldste i en søskenflokk på 5, hvor moren døde for mer enn 10 år siden og hvor far er syk og uten arbeid. Hun har derfor ingen mulighet til å betale insulinregningen. Uten hjelpen fra dere, ville hun ikke kunnet kontrollere sin diabetes, og ville dermed vært mye sykere.

 
Bildet er brukt med tillatelse.