Et lite tilbakeblikk på 2014

Publisert 13.01.2015 av Eirik Monsen


Vi teller 2015 og et nytt år er lagt bak oss. I løpet av 2014 har Buddies for Africa videreført og utvidet arbeidet i det østlige Kongo. Det er spennende å se den forskjell vi får være med på og vi er veldig takknemlig for alle Buddies som er med å støtte oppunder arbeidet.

I løpet av 2014 fikk vi besøkt Kongo to ganger (februar og november). Det er både motiverende og givende å møte de vi er så heldig å kunne hjelpe og samtidig se med våre egne øyne at arbeidet bærer frukter. Kongo et fantastisk fruktbart og flott land.


På vei til et nytt potensielt skoleprosjekt

Så hva har vi fått utrettet i 2014?  
Sykehuset i Kaziba mottar fremdeles i overkant kr 100.000,- årlig gjennom vårt arbeid. Dette beløpet har vi bevisst valgt å holde uendret de siste årene for skape forutsigbarhet og kontinuitet. Nå har imidlertid sykehuset sin gjeld til kraftverket blitt så stor at vi løpende vurderer hvordan vi best kan være med å avhjelpe denne vanskelige situasjonen.
Prosjektet barn av tidligere jentesoldater ble besluttet utvidet da vi besøkte dette og flere andre prosjekt i februar. Fra og med høsten 2014 økte vi fra 200 til 250 barn og prosjektet favner så vel barne- som ungdomsskole. De fleste av elevene i dette prosjektet gjør det veldig bra og vi må her gi ekstra kred til vår samarbeidspartner Hope in Action for veldig god oppfølging. Det var sterkt å få møte en del av disse elevene ved vårt besøk i februar. Barna ga uttrykk for stor takknemlighet for den mulighet de har fått gjennom støtten fra Buddies. De jobber iherdig for å oppnå sine drømmer om å én dag bli lærere, sykepleiere, leger osv. Prosjektet er godt koordinert og det er motiverende å se resultater.
Skolebygget i Bolole ble ferdigstilt i februar måned og det var svært fornøyde elever og lærere som møtte oss da vi inspiserte skolen. 130 elever har med dette fått tilgang til en ny skole som gir gode forutsetninger for læring.

Buddies v/ Hans Olav og Eirik sammen med glade elever utenfor skolebygget i Bolole
Høsten 2014 ble også et nytt skoleprosjekt igangsatt i landsbyen Kube. Buddies for Africa ved Milfrid Tonheim som besøkte prosjektene i november, fikk gleden av å legge et par av mursteinene i grunnmuren og kunne da konstatere at arbeidet var i gang. Vi håper å kunne gi dere mer informasjon om dette prosjeket i nær fremtid.

1. Klasse ved skolen i Kube. Før prosjektet ble iverksatt

Buddies for Africa har en veldig trofast givergjeng, noe som er avgjørende for det arbeidet vi driver. For om lag 500.000,- i årlig innsamlede midler får vi virkelig bety en forandring. Hvert bidrag betyr en forskjell og vi oppfordrer deg til å fortsette å støtte arbeidet, samtidig som vi igjen takker for at dere fortsetter å vise oss tillit.