Utdanning - barn rammet av krig

Prosjektet ble initiert av Milfrid Tonheim etter at hun var del av et forskningsprosjekt om reintegrering av tidligere jentesoldater i det østlige Kongo. Hennes forskning avdekket høy grad av stigmatisering og sosial ekskludering av tidligere jentesoldater. Mange av disse unge kvinnene blir mødre som følge av voldtekt og seksuell utnytting og også barna deres opplever stor grad av stigmatisering og diskriminering. Storfamiliene som de tidligere jentesoldatene returnerer til er ofte svært fattige, og barna blir sett på som en økonomisk byrde, ofte nedprioritert når det gjelder omsorg og skolegang. Som en reaksjon på denne situasjonen lanserte Buddies for Africa et pilotprosjekt i 2010 som sørget for skolegang for 26 barn av tidligere jentesoldater i Sør Kivu.

Antall barn som får hjelp gjennom prosjektet har gradvis økt og pr i dag støtter prosjektet utdanning til 250 barn. Prosjektet har opprettholdt sitt særlige fokus på barn av jentesoldater fram til 2017, men hvor fokuset nå er utvidet til å omfatte krigsrammede barn generelt. Et snevert fokus på kun en gruppe barn kan føre til en uheldig kategorisering og dermed potensielt også bidra til økt stigmatisering. Utvidelsen av målgruppen må også sees i lys av innspill fra lokalsamfunnene vi arbeider i som i flere år har kommunisert behovet for å innlemme andre sårbare barn i prosjektet. Prosjektet vil fortsette å ha et særlig fokus på noen av Kongos mest sårbare grupper av barn, som barn av tidligere jentesoldater, barn født som følge av voldtekt og foreldreløse barn, men vil også innlemme barn i andre vanskelige situasjoner. Identifisering av barn i prosjektet skjer i nært samarbeid med lokalsamfunnet.


Foto: Milfrid Tonheim 


Den overordnede målsettingen i prosjektet er å forbedre den nåværende og framtidige situasjonen for barn rammet av krig og væpnet konflikt i Øst-Kongo. Dette gjøres ved å sikre barn utdanning gjennom å dekke alle utgifter (skolepenger, skoleuniform og sko, skolemateriell, ryggsekk osv.) knyttet til barneskole (seks år) og ungdoms- og videregående skole (seks år). I tillegg tilbys det ekstra undervisning til de barna som strever med å lykkes på skolen. Som sponsor for ett barn betaler man 100 kr per måned og med Buddies for Africas policy om 0% i administrasjon kommer hver kroner fram til barna i Øst-Kongo. 

Prosjektets langsiktige forpliktelse om å sikre hvert enkelt barn 12 års utdanning vil gi en reell positiv innvirkning på livene til disse barna og ungdommene. Først og fremst vil det gi dem muligheter og ferdigheter til å lykkes i deres personlige liv og gi gode forutsetninger for en god fremtid, og de vil også kunne bli endringsagenter i sine familier og lokalsamfunn. 


Gjør en forskjell for barn rammet av krig i Øst-Kongo. Bli en Buddy!


 

 


Updates fra prosjektet:

Mars 2017 - Positiv utvikling i Skolegangprosjektet

Oktober 2016 - Intervju med skolejenta Angelie

Februar 2016 - Skolegang: Prioritet nr. 1 for barn rammet av krig

November 2015 - Skolegangprosjektet med gode resultater


Mai 2015 - Skoleåret nærmer seg slutten


August 2014 - Prosjektutvidelse og skolestart

Februar 2014 - Oppdatering fra Skolegangprosjektet


November 2013 - Video fra skolebesøk

September 2013 - Skolegang og væpnet konflikt

Mai 2013 - Oppdatering fra Skolegangsprosjektet

Januar 2013 - Oppdatering fra Skolegangsprosjektet


November 2012 - Oppdatering fra Skolegangprosjektet

November 2012 - Prosjektutvidelse fullfinansiert


August 2012 - Møt skolebarn i Øst-Kongo


April 2012 - Status fra Skolegangprosjektet

September  2012 - Prosjektutvidelse "Skolegang til barn av tidligere jentesoldater"

Desember 2011 - Siste nytt fra skolegangprosjektet. Støtte mottatt fra Statoil!

Oktober 2011 - "Skolegang for barn av tidligere jentesoldater" fullfinansiert!


Oktober 2011 - Giverbrev "Skolegang til barn av tidligere jentesoldater".

Les mer om Adolphe Musafiri, prosjektets mann i Kongo.