Økonomisjef Byamungu

Publisert 01.10.2014 av Siri og Eirik Sandstø


 

Dette er Byamungu. Han er 31 år og arbeider som økonomiansvarlig ved sykehuset i Kaziba. I et intervju


med Siri Nyen forteller han om sin tilknytning til sykehuset:


 
‘Jeg har vokst opp her i Kaziba og gikk på barneskolen her. Med økonomisk hjelp av en norsk 
 
misjonær tok jeg videregående og økonomiutdannelsen i Bukavu. Det er dyrt med skole, og uten den 
 
hjelpen hadde jeg ikke fått utdannelse. Jeg fikk polio da jeg var liten og bena mine var deformerte. 
 
Etter videregående ble jeg operert av en svensk spesialist, og jeg klarer nå å gå ganske bra.’
 
Da jeg var ferdig med økonomiutdannelsen, ønsket jeg å komme tilbake til Kaziba. Jeg skylder 
 
sykehuset mye. Uten misjonærene som har vært her, hadde jeg aldri fått utdannelse. Nå har jeg 
 
arbeidet her i to år. Arbeidet mitt består av å registrere inntekter og utgifter og levere månedlige 
 
økonomiske rapporter. Sykehuset er i en vanskelig økonomisk situasjon, blant annet fordi 
 
befolkningen rundt her er så fattige. Ofte klarer ikke pasienter å betale for behandling. Det er 
 
vanskelig fordi vi ser at mange er syke og kan dø, og vi prøver så godt det lar seg gjøre å hjelpe dem 
 
selv om de ikke kan betale. Ofte så får vi ikke betalt våre ansatte eller lønningene blir forsinket fordi 
 
vi ikke har penger. Men med hjelp av blant annet Buddies for Africa får vi det til å gå rundt. Vi har 
 
flere samarbeidspartnere, men i dårlige tider trekker de støtten sin. Buddies for Africa gir et fast 
 
månedlig bidrag, noe som gir oss stabilitet. Vi hadde ikke klart oss uten Buddies.’ 
 
 
Buddies fortsetter å støtte sykehuset økonomisk hvor pengene går til kirkurgisk nål og tråd, insulin, 
 
og noe til lønninger. Har du lyst til å være med å gi ytterligere til vedlikehold av bygningene som nå