Prosjektutvidelse og skolestart

Publisert 18.08.2014 av Milfrid Tonheim


Det er ikke bare norske skolebarn som er spent på årets skolestart – det er barna i Kongo også! De må vente ennå noen uker før de er i gang, men i september er de tilbake på skolebenken med nye skoleuniformer, tomme notatblokker og massevis av pågangsmot og entusiasme J  

Forventningsfulle skolebarn med nye skoleuniformer fra prosjektet (skolestart 2013) 

Skolegangprosjektet er stadig i utvikling. For skoleåret 2014/2015 utvider vi med nye 50 barn slik at vi totalt støtter 250 skolebarn. I tillegg har vi i BFA besluttet at Skolegangprosjektet ikke bare skal sørge for at barna fullfører barneskolen, men også ungdomsskolen. Som prosjektleder er jeg veldig fornøyd med denne avgjørelsen J Barn av jentesoldater kommer ofte fra sterkt marginaliserte sosio-økonomiske forhold og det er lite sannsynlig at de får mulighet til å gå på ungdomsskolen uten ekstern økonomisk støtte. Men sammen med våre flotte sponsorer skal vi sørge for at de får realisert drømmen om å lære mer. Med 12 år skolegang vil kunnskapsnivået deres være et helt annet enn etter kun 6 år. Sjansene for at de faktisk kan skape seg en bedre framtid blir også mye større. 

Som følge av prosjektutvidelsen blir månedsbeløpet for nye Buddies-sponsorer fra høsten 2014 satt til 65 kr. Registrer deg her og bli med å gjøre hverdagen og fremtiden bedre for barn av tidligere jentesoldater i krigsherjede DR Kongo! 


Milfrid Tonheim
Prosjektleder