Sykehusmaten i Kaziba

Publisert 25.05.2014 av Siri & Eirik Nyen Sandstø


Sykehuset i Kaziba er organisert på en ganske annen måte enn norske sykehus. I Kaziba må nemlig de pårørende sørge for mat til pasientene. Maten tilberedes i kjøkkenbygningen. I de fleste tilfeller vil et familiemedlem følge pasienten til sykehuset og hjelpe til med det som trengs. Her inngår også stell og vask av klær. 

Maten lages over små bål. En matrett som går igjen er ugali. Det er en slags tykk grøt laget på kassavamel (maniok), som ofte serveres sammen med grønnsaker, eller eventuelt kjøtt dersom man har penger til det.


Under ser vi noen av kvinnene i gang med å lage mat.

 

Det at det er familie som lager mat til pasientene fungerer greit for de som bor i nærheten, men er et problem for pasienter som kommer langveisfra. Mange av pasientene som kommer til Kaziba har gått eller blitt båret i flere timer for å komme til sykehuset, og ikke alle har mulighet til at familiemedlemmer blir med. Sykehuspersonalet forteller derfor at de stadig vekk må gå og kjøpe mat av egen lomme for at noen av pasientene hvertfall skal få et måltid om dagen.

Noen dager på sykehuset i Kaziba gir perspektiv på mange ting.