Den største gleden er å gi - et lite tilbakeblikk på Kongoturen

Publisert 09.03.2014 av Eirik Monsen


Som liten var det umulig å forstå dette de voksne pratet om, at den største gleden var å gi. Det var jo fullstendig feil, den største gleden er jo å få. Mest mulig. Raskest mulig. Helst dyrt.
Etter hvert som man blir eldre endres kanskje dette. For noen vil antagelig gleden av å få alltid overskygge gleden av å gi, men for folk flest tror jeg den største gleden oppnås ved å glede andre. Gleden av å gi.
Bistand handler mye om dette. Gleden av å gi. Gleden av å se at det man gir betyr så uendelig mye for de som får. Gleden av å gi til de som virkelig trenger det. Denne gleden av å gi forsterkes når du opplever det på nært hold, noe Hans Olav og jeg fikk da vi besøkte Buddies sine prosjekter i Kongo for én uke siden.
Det er vanskelig å summere opp en uke full av inntrykk på et par avsnitt, så jeg vil kort gjengi et par highlights.
I løpet av uken i Kongo fikk vi gleden av å besøke et skoleprosjekt vi tidligere har gjennomført i Kalambi Centré. Da skolen stod ferdig for nesten tre år siden gikk det 80 elever på skolen. Den fine skolen har tiltrukket seg mange barn og nå går det 180 elever ved denne skolen. Takknemligheten blant elever, lærere og skolepersonell ble uttrykt med sang og dans, noe som gjorde sterkt inntrykk på de hvite fra nord.


Elever ved skolen i Kalambi Centré
Vi fikk også besøke pågående prosjekter, som sykehuset i Kaziba, skolebygget i Bolole (som var så godt som ferdig) og barn i prosjektet; barn av tidligere jentesoldater.


Det nye skolebygget i Bolole. Kun noe flikking gjenstår før det er helt ferdig
Vi møtte barn av tidligere jentesoldater på to forskjellige skoler. EP Nyatende, hvor det gikk 16 barn og EP Kabanda, hvor det gikk fem barn. Personlig, var det disse besøkende som gjorde mest inntrykk. For ca. 50 kr pr. mnd. dekker Buddies alle utgifter barnet har ved å gjennomføre barneskolen. Vi fikk pratet med noen av barna og oppleve på nært hold den verdien skolegang utgjør for dem. Vi har i dag 200 barn innlemmet i dette prosjektet og har nå besluttet å øke til 250 barn, med oppstart i september.
I løpet av uken fikk vi også undersøkt flere nye potensielle skoleprosjekt. Behovene er mange. Velfungerende skoler, med hundrevis av elever som er avhengig av bedre skolebygg. På mange av disse skolene sitter i dag elevene tett i tett i jordhytter eller enkle plankebygg. Perioder med mye nedbør gjør ofte at undervisning må avbrytes. Vi ser frem til å starte et nytt skoleprosjekt i nær fremtid, som gir langt bedre forutsetninger for læring og slik en bedre fremtid.


Skolebarn ved en skole som heter Kube, i det østlige Kongo
Det var en uke full av inntrykk og sterke opplevelser, på en god måte. På en god måte fordi vi opplever at bistand funker. På en god måte fordi vi opplever at den største gleden er å gi. Gi til de som virkelig trenger det.
 
Eirik Monsen
Styreleder