Oppdatering fra Skolegangprosjektet i Kongo - februar 2014

Publisert 10.02.2014 av Milfrid Tonheim


Det skal ikke alltid så mye til for å skape feststemning blant kongolesiske barn. Noen ballonger gjør susen det. Dette fikk jeg virkelig oppleve i oktober 2013 da jeg besøkte EP Kaboma i Kalehe. Barna blåste og blåste og ballonger i alle farger livet opp skolegården og barnas ansikter. Det ble nesten julestemning faktisk, for i Kongo er ballonger noe barna pleier å få til jul.

Standarden på skolebygg er blitt en del bedre siden forrige besøk på denne skolen, selv om 1.klassingene fremdeles får undervisning i kirkebygget og de eldste elevene sine klasserom er i en falleferdig bygning. Heldigvis er IRC (International Rescue Committee) i gang med å bygge tre nye klasserom som forhåpentligvis står ferdig i løpet av 2014.   
Barna i Skolegangprosjektet er kommet omtrent halvveis i skoleåret 2013-2014. Flere viser god progresjon og arbeidsinnsats – syv av elevene oppnådde beste resultat i sin klasse. En stor bragd! Til tross for gode individuelle prestasjoner viser karakterutskrifter fra første kvartal at en stor del av barna sliter med å få bestått i alle fag. I forhold til samme tid i fjor kan vi se en svak forbedring, noe som sannsynligvis kan tilskrives ekstra undervisning prosjektet har finansiert. Men fremdeles fikk rundt 20% ikke-bestått første kvartal og denne prosenten ønsker vi å se bli mindre før året er omme. Vi har derfor innhentet mer detaljert informasjon – for eksempel om hvilke klassetrinn som har flest ikke-bestått og om problemene er større i visse type fag. Med denne informasjonen håper vi å kunne gi en tidligere og mer målrettet ekstraundervisning enn forrige år.
Seks av barna i prosjektet er nå begynt på ungdomsskolen (secondary school). Dette er en veldig spennende utvikling for prosjektet. Fullført ungdomsskole gir mye større sjanse for jobb, for å lykkes i å starte en egen liten business og vil også kunne være med å oppmuntre flere til å ta høyere utdannelse. Dersom all som nå i år går siste klasse på barneskole består, vil antall elever på ungdomsskolen tredobles neste år.  

Milfrid Tonheim
Prosjektleder