Et tilbakeblikk på året 2013

Publisert 28.01.2014 av Eirik Monsen


Et nytt godt Buddies år er over. Et nytt år med fremgang for de menneskene vi er så priviligerte å få hjelpe.
 

I 2013 opprettholdt vi den faste støtten på i overkant av kr 100.000,- til sykehuset i Kaziba. Bidraget som
går til lønn til ansatte, medisiner og vedlikehold, gir sykehuset nødvendig kontinuitet og forutsigbarhet. Dette
gir dem mulighet til å gi livsnødvendig hjelp til tusenvis av mennesker i regionen.


Oversiktsbilde ved sykehuset i Kaziba
 
Tilsvarende har vi opprettholdt støtten til prosjektet barn av tidligere jentesoldater, hvor vi gir
grunnskoleutdanning for 200 barn. Prosjektet som er inne i sitt fjerde år, gir krigsutsatte barn en mulighet til
å få utdanning og slik bedre fremtidsutsikter. En mulighet de ikke ville hatt uten bistanden fra våre Buddies.   

Foruten våre faste pågående prosjekt, ble skoleprosjektet i Sør-Sudan ferdigstilt sommeren 2013. Prosjektet
som grunnet uroligheter og ekstreme nedbørsmengder ble kraftig forsinket.


Skolebarn ved Josep Nakuwa skole i Sør-Sudan

I tillegg fikk vi igangsatt et nytt skoleprosjekt i Bolole, i det østlige Kongo. Et prosjekt som vi antar blir
ferdigstilt våren 2014.


Vi samler nå inn om lag kr 500.000,- årlig til disse prosjektene som betyr uendelig mye for dem vi hjelper.
I skrivende stund har vi samlet inn totalt kr 2.000.0000,-. Penger som går uavkortet til de prosjektene som støttes.

Det synes vi er fantastisk!


Vi er nå inne i et lite jubileums år, da Buddies for Africa fyller 5 år og ser spent på fremtiden for organisasjonen.
Vi takker for din essensielle støtte og ser frem i mot et nytt Buddiesår sammen med deg.