Livet som jordmor ved sykehuset i Kaziba

Publisert 10.11.2013 av Siri & Eirik Sandstø


 Dette er Felice, hun er 50 år og sjefs- jordmor ved fødestuen i Kaziba. Hun fikk sin utdannelse på sykepleieskolen i Kaziba og har jobbet på sykehuset siden 1980. I 2012 ble det født 2589 barn på sykehuset i Kaziba. Til sammenlikning fødes det i underkant av 10 000 barn på Ullevål og Rikshospitalet hvert år (OUS 2013). Da er 400 årsverk involvert. På fødestuen i Kaziba arbeider det 10 jordmødre på skift hver dag, hele året.

Skiftene er delt i to, hvor et går fra klokken 07-15.30 og det neste fra klokken 15.30 til neste morgen. Det er hardt arbeid og ferie er et fremmedord. I tillegg mangler fødestuen mye utstyr, spesielt til premature barn. Dette dreier seg blant annet om tepper og dyner for å holde de små spedbarna varme, men også kuvøsen som sykehuset disponerte er nå ødelagt. Som et alternativ er det nå bygget et lite rom, hvor det skal henges opp ovner for å holde en jevn og varm temperatur for de premature. Slike tilpasninger må man gjøre når midlene ikke strekker til. Dette er et godt bilde på viljen og kompentansen som preger personellet på sykehuset. De får til store ting med små midler.