Tålmodighet er en dyd

Publisert 18.09.2013 av Eirik Monsen


Etter å ha vært engasjert i bistandsarbeid i snart fire år, har vi lært oss at det er én egenskap som er mer fremtredende og viktigere enn andre, tålmodighet. Tålmodighet er virkelig en dyd.


Ting tar tid og våre planer blir stadig utfordret.


Før Buddies setter i gang nye prosjekter bruker vi mye tid på å kartlegge aktuelle prosjekt. Vi går i dialog med samarbeidspartnere og lokale initiativtakere, utarbeider avtaler, setter opp budsjett og ser på hvordan prosjektet skal gjennomføres, både i forhold til geografi, lokalt initiativ, økonomi og tidsestimat. Dette er en tidkrevende prosess hvor vi må tilpasse oss en kultur som er vidt forskjellig fra vår egen. En kultur som har andre perspektiv, et annet forhold til tid og andre forutsetninger.


At det oppstår uforutsette hendelser underveis i et prosjekt er mer hovedregelen enn unntaket. Vi må forvente noen forsinkelser og andre utfordringer. Ikke fordi vi ikke stoler på våre samarbeidspartnere eller at de gjør en dårlig jobb, men vi jobber i områder hvor ekstrem nedbør, uroligheter eller begrensede kommunikasjonsmuligheter er en del av hverdagen. Ved besøk til ulike prosjektområder har vi selv erfart dette.


For å illustrere dette kan vi vise til skole- og brønnprosjektet i Sør-Sudan.


Etter en omfattende og grundig prosess var prosjektstart satt til forsommeren 2012. Prosjektet skulle ferdigstilles i løpet av gode tre måneder. Nå, i september 2013, ble prosjektet omsider ferdigstilt. Grunnen til de voldsomme forsinkelsene var i all hovedsak ekstreme nedbørsmengder som gjorde det umulig å frakte materiale til byggeplassen. Nedbøren gjorde også kommunikasjonen med vår samarbeidspartner i Sør-Sudan vanskelig. Atter videre var det uroligheter i landet etter løsrivelsen fra Sudan som gjorde det uttrykt i perioder. Men viktigst: prosjektet er ferdig og er til stor velsignelse for lokalbefolkningen.


I dag arbeides det inn mot et nytt prosjekt i Bolole i øst-Kongo. Prosjektet ble valgt etter en lengre prosess som ble innledet ved at to av våre engasjerte (Siri og Eirik) besøkte øst-Kongo i februar. Også her tar det dessverre mer tid enn vi ønsker med å komme i gang. Men vi har lært, tålmodighet er en dyd og tror at tiden vi investerer i forkant av et prosjekt gir avkastning i form av prosjekter med god kvalitet.Utsikt over Bolole, øst i Kongo, hvor Buddies for Africa skal bygge en ny skole