Et lite tilbakeblikk - sykehuset i Kaziba

Publisert 14.09.2013 av Siri & Eirik Sandstø


Kjære giver,

Her følger en kort oppsummering av hva Buddies sin støtte til sykehuset i Kaziba var med på å utrette i 2012. Vi håper at du er fornøyd og ønsker å fortsette din støtte til dette viktige arbeidet.

Buddies for Africa bidro med i underkant av 110 000 kroner til driften av sykehuset i Kaziba i 2012. Disse pengene gikk direkte til innkjøp av 720 flasker insulin, 2400 pakker kirurgisk nål og tråd, samt noe lønn til de 81 ansatte ved sykehuset. Pengene går uavkortet og vi garanterer at 0% går til administrasjon. I 2012
 ble det utført omkring 1000 operasjoner og nærmere 3000 barn ble født ved sykehuset, om lag 500 av disse ved keisersnitt.Sykehuset får ingen, eller minimalt med statlig støtte og de er derfor avhengig av å ta betalt for behandlingene for å betale lønn til de ansatte og for utstyret som blir brukt. Vi (Eirik og Siri) var og besøkte Kaziba i februar, og fikk da se at de ansatte jobber harde og lange dager for å få ting til å gå rundt. 
Les mer om dette i 
reisebrevetNår man mottar helsehjelp fra sykehuset, er det normalt å betale regningen avdragsvis. Pasientens familie betaler da litt om gangen, etter hvert som de får solgt noen varer fra åkeren sin, eller kanskje en høne som de har spart i tilfelle de skulle trenge pengene en gang. Dette gjør det veldig vanskelig for sykehuset å inndrive alle utestående betalinger. Pengene kommer inn, litt om gangen, men det er sjelden at pasienten og de pårørende er i stand til å dekke hele kostnaden. Legene og sykepleierne må lønnes, medisinsk utstyr må kjøpes inn og fasilitetene må vedlikeholdes. Alt dette er kostbart og kostnaden blir ekstra tung å bære for et samfunn som er i ferd med å komme seg etter mange år med ødeleggende krig. Allikevel behandler sykehuset alle de menneskene som trenger hjelp  Derfor er din støtte så veldig viktig. Når vi sier at pengene dine går til pasientene, så kan du stole på det.


I julegavekampanjen i år ble det samlet inn ca. 13 000 kroner som skal gå til å pusse opp takplatene  som er i virkelig dårlig stand. For å bevare bygningene er det viktig at dette blir gjort. Maling er nå kjøpt inn, og arbeidet er påbegynt. Vi håper snart å kunne legge ut bilder fra dette arbeidet. 

Ditt bidrag er med på å sikre drift av sykehuset på tross av de store utfordringene folket i øst-Kongo står overfor.