Skolegang og væpnet konflikt

Publisert 10.09.2013 av Milfrid Tonheim


Voldelig konflikt er en av de klart største hindringene for å oppnå det globale målet om utdanning for alle. Den dårlige påvirkningen krig har på barn sin skolegang kan tydelig eksemplifiseres i den Demokratiske Republikken Kongo som har opplevd flere tiår med krig og væpnet konflikt. En studie gjennomført av UNICEF viser at ca 7 millioner kongolesiske barn i barneskolealder (25 %) ikke går på skole. Årsakene er mange. Noen må jobbe for å bidra til mat i familien, noen er barnesoldater, noen er fordrevet fra sine hjem på grunn av krigsuroligheter, og andre opplever diskriminering for eksempel basert på kjønn eller funksjonshemming. Andre barn, som barna til tidligere jentesoldater, opplever at de ikke blir akseptert av familien til mor og blir dermed behandlet ulikt andre barn i storfamilien.
Generelt kan man si at størstedelen av de 7 millionene barn som ikke går på skolen kommer fra de fattigste familiene i de mest krigsherjede områdene av Kongo. Betaling av skolepenger utgjør en stor barriere for mange familier. De som ikke kan betale for seg hver måned blir sendt hjem og utvist fra skolen. Det er anslått at opptil 50 % av barna på landsbygda i Øst-Kongo ikke fullfører grunnskolen på grunn av at foreldre ikke makter å betale skolepengene.
Men fattigdommen og krigen setter sine spor også på andre måter. Typiske problemer er mangel på kvalifiserte lærere, ubetalte lærerlønninger, ødelagte eller uegnede skolebygg og manglende undervisningsmateriell. En forholdsvis ny rapport om den humanitære situasjonen i DR Kongo viser at 75 % av klasserommene på 14 ulike skoler i Shabunda i Sør-Kivu ble ødelagt som følge av væpnede gruppers aktivitet i området. Og dette eksempelet er ikke unikt. Ødelagte skolebygg krever rehabilitering, hvor kostnadene må bæres av familier som allerede sliter økonomisk. Det samme gjelder ubetalte lærerlønninger. Det dårlige læringsmiljøet og manglende kvalifikasjoner blant lærere fører også til at kvaliteten på undervisningen blir dårlig. En undersøkelse fra 2007 (UNICEF) fant at hele 43 % av sjette-klassingene manglet grunnleggende kunnskaper i sentrale fag.To gutter på vei hjem fra skolen i Kalehe, Sør Kivu

Men det er heldigvis en viss positiv utvikling å spore. I løpet av de to siste årene har den Kongolesiske regjeringen doblet andelen av statsbudsjettet som går til utdanning, fra 6,5 ​​% til 13,8 %. Dette tyder forhåpentligvis på at utdanning vil være i et mer prioritert område i årene framover. I tillegg ble DRC i desember 2012 tildelt 100 millioner US dollar av organisasjonen Global Partnership for Education. Midlene skal bidra til å øke barns mulighet til grunnutdanning, forbedre kvaliteten på utdanningen gjennom bedre læremidler og styrket lærerutdanning og bedre styring i den nasjonale utdanningssektoren.
Og så har vi BFA da :) Budsjettet kan ikke måle seg med «de store», men entusiasmen og viljen til å hjelpe er minst like bra! I tillegg til prosjekter rettet mot bygging og restaurering av skolebygg, går nå BFA sitt Skolegangsprosjektet for barn av tidligere jentesoldater i Øst-Kongo inn i sitt fjerde år. Sammen med Statoil og 35 individuelle sponsorer gleder vi oss over å få være med gi bedre framtidsutsikter for 200 krigsutsatte barn i Kongo. Til tross for store behov har vi besluttet å la prosjektet «gå seg til» uten en utvidelse dette året. Det betyr at vi heller tar en større utvidelse neste år, så de som bedriver langtidsplanlegging kan bare ta notater med en gang!
Milfrid (Prosjektleder)