Spennende prosjekter på gang!

Publisert 04.06.2013 av Hans Olav Hellerud


Med skoleprosjektet i Sør-Sudan snart ferdigstilt har Buddies for Africa igjen både finansiell og organisatorisk kapasitet til å ta på seg nye prosjekter. Denne våren har vi gjort kvalitative evalueringer av prosjektene vi har drevet i stiftelsens tre aktive år. Hva er god bistand, hvordan skal BFA bidra, og ikke minst hvor?

Vi har i flere år drevet vellykkede bistandsprosjekter i "Sykehuset i Kaziba" og "Skolegang for barn av tidligere jentesoldater". Gjennom disse prosjektene får vi anledning til å hjelpe de svakeste i samfunnet innenfor helse og utdanning. Vi kan vise til målbare positive effekter av vår hjelp og prosjektene kan i tillegg drives svært kostnadseffektivt. Vi ønsker å fortsette disse prosjektene i årene som kommer. Vi tror at god helse er grunnleggende for utviklingen i et samfunn og at utdanning gir hjelp til videre selvhjelp og er selve fundamentet for fremgang.

De siste tre årene har vi  bygget tre skoler, to i Kongo og en i Sør-Sudan. Vårt første skoleprosjekt, i Kalambi i det østlige Kongo, hadde en høy grad av lokalt engasjement. Det var elevenes foreldre selv som brant murstein, bar tømmeret og som gjorde store deler av byggearbeidet. BFA gjorde skolebyggingen mulig med finansiering av dyre materialer. Denne måten å drive prosjekter på tar gjerne lenger tid, men eierskapet det lokale samfunnet får til sin nye skole er stort og prosjektene kan gjennomføres med beskjedne budsjetter. 

               
Dørene åpnes til skolen i Kalambi av stolt rektor            Første skoledag i Izege

Våre to siste skoleprosjekter i Izege i Kongo og i Budi i Sør-Sudan har vært prosjekter hvor en prosjektledende organisasjon har gjort mer av arbeidet. Prosjektene kan gjennomføres raskt og den tekniske byggutførelsen er bedre, men det lokale engasjemnentet blir mindre og kostnadene høyere. 

Vi ønsker å fortsette skolebygging i det østlige Kongo. Her er behovene blant de største i Afrika, prosjekter kan gjennomføres kostnadseffektivt, forholdene ligger til rette for god organisering og det er synergier å trekke mellom andre prosjekter som Buddies driver. Fremover ønsker vi å kombinere det beste av de to prosjektorganiseringsformene beskrevet over. Vi ønsker å maksimere lokalt initiativ samtidig som vi gjør gode skoleprosjekt mulig ved hjelp av finansiering og byggeledelse. 

Vi er nå i en fase hvor det jobbes med detaljene i vårt neste skoleprosjekt og vil holde dere oppdatert utover sommeren. Stay tuned for great aid!