Oppdatering fra Skolegangprosjektet i Kongo

Publisert 31.05.2013 av Milfrid Tonheim


 
Skoleåret nærmer seg slutten for barna som er med i BFA sitt Skolegangsprosjekt i DR Kongo. Prosjektet er på sitt 3 år og ser ut til å ha funnet en god form til tross for at konteksten i Øst Kongo kjennetegnes av uroligheter og fattigdom. Men naturlig nok fører den sosio-økonomiske situasjonen i Øst Kongo med seg ekstra utfordringer for barna som vokser opp her. Mitima, en av jentene i prosjektet, har i løpet av det siste skoleåret mistet begge sine foreldre og har, i tillegg til å håndtere sorgen over tapet av mamma og pappa, forsøkt å finne seg til rette i en ny familie, på et nytt sted og på ny skole. Prosjektet forsøker med de ressurser vi har å følge opp de barna som møter særlige vanskeligheter, men det er ikke alltid lett å lykkes. Et eksempel er en gutt på 15 år som ble tatt ut av skolen for å bli gruvearbeider. Adolphe Musafiri, prosjektkoordinator i Kongo, har ved flere anledninger snakket med familien om guttens rett til å gå på skole, men beslutningen om at gutten må bidra til familieøkonomien står dessverre ved lag.
I de tilfeller der barn blir permanent borte blir andre barn i målgruppen identifisert og innlemmet i prosjektet. Per i dag støtter prosjektet skolegang til 199 barn.

Glade for nye skoleuniformer
Etter endt første kvartal viser karakterutskriftene at 74% av barna har bestått, mens 26% ikke bestod kravene. Med ekstra undervisning og oppfølging håper prosjektledelsen å forbedre det endelige resultatet for tredje kvartal. Resultatet fra dette siste kvartalet bestemmer om eleven får gå videre til neste klasse eller ikke. Rapporter fra prosjektet viser at de som mislyktes i å få høy nok score er sentrert rundt 5 skoler (av totalt 19). Disse 5 skolene vil bli kontaktet for å finne ut hva som kan være årsaken til det dårlige resultatet og prosjektet vil deretter ta stilling til hva vi kan bidra med neste år for å forbedre situasjonen. Prosjektkoordinator i Kongo understreker generelt skolenes manglende ressurser både når det gjelder skolebygg, men også skolemateriell og bøker. Det er et sterkt ønske om at prosjektet skal bidra med slikt undervisningsmateriell neste år.