Hilsen fra elevrådsleder ved Nakuwa barneskole

Publisert 29.04.2013 av Marit Moi


 

 


Apule Lucy Lyka er 16 år og går i 6.klasse ved Nakuwa barneskole. Apule har mistet begge sine foreldre. Hennes far døde av sykdom, mens hennes mor ble drept av opprørere i landsbyen. Apule sin historie er dessverre ikke unik for barna i området.

 

Apule er takknemlig for at hun har mulighet til å gå på skole og er glad for at den nye skolebygningen gjør det mulig for henne å gå på skole i nærområdet. Hun forteller at hun tidligere gikk på en mindre skole lengre unna hvor elevantallet var stort og klasserommene små. Den forrige skolen hennes lå midt i byen og hun fremhever at det er gunstig for læringsmiljøet at det det er mindre trafikkstøy og forurensing ved Nakuwa barneskole. Hun og medelevene er vant til å sitte på steiner hele skoledagen og de er glade for å endelig ha fått skolepulter. Apule er elevrådsleder ved Nakuwa og sier at læringsmiljøet ved skolen er blitt mye bedre etter at de fikk mer plass, og at trivselen er større både for lærere og elever.

 

Apule og elevene ved Nakuwa barneskole ønsker å takke alle buddies som har vært med å bygge de nye klasserommene ved barneskolen.