Reisebrev fra Kongo

Publisert 14.04.2013 av Siri & Eirik Sandstø                                                

Vi, Siri og Eirik Sandstø, fikk oppleve det majestetiske landskapet i Sør- Kivu, Kongo, da vi reiste som representanter for Buddies for Africa i februar. Turen som var full av inntrykk, var preget av sterke møter, storslagen natur, nye perspektiver og mye lærdom. Lærdom som skal brukes til å utvikle Buddies sitt arbeid i området på en riktig måte. 


Målet med turen var oppfølging av prosjekter, utvikling av situasjonsforståelse og indentifisering av nye prosjekter. Etter mange år med krig og uroligheter er det ikke vanskelig å finne verdige prosjekter. Allikevel ser vi viktigheten av å gi hjelpen på en riktig måte. Viktigheten av å jobbe gjennom lokale partnere ble åpenbar for oss. Buddies for Africa ønsker å bistå utviklingen i Kongo på kongolesernes premisser med kongolesernes redskaper. På dette området ble turen en øyeåpner for oss. 


Fra venstre: Kabeza, skolesjef i CELPA, Rektor, Gervais fra Hope in Action, Siri og en lærer

Første stopp ble skolen i Izege. I Izege har Buddies finansiert et nytt og solid skolebygg. Et problem vi ble vitner til gjentatte ganger var mangelen på gode byggematerialer på landsbygda. Dette gjør at skolene, som stort sett blir bygget av foreldre, blir svært utsatt for vind og vær. Resultatet er ofte at taket, med de kostbare takplatene, blir revet av og deretter plyndret. Dette vil ikke skje med skolen som Buddies har finansiert i Izege. Den er bygget for å vare. 


Det nye skolebygget
 
 
Det ble et flott møte med lærere og elever ved skolen i Izege. De, og hele landsbyen, er glade og stolte over det nye bygget hvor 4-6 klasse holder til.

Det gamle skolebygget benyttes fortsatt av 1.-3. klasse

1-3 klasse har fortsatt det gamle bygget. Da vi spurte rektor ved skolen hvor hans kontor var svarte han at kontoret hadde han på ryggen - altså i sekken.


Rektor med kontor på ryggen 

 

Den kongolesiske regjeringen gir stort sett
ikke økonomisk støtte til skoler. Dette
gjør at skolene er avhengig av betaling
fra foreldre for barnas skolegang,
slik at lærere og rektor får lønn.
På landsbygda koster det 1-2 dollar
for et barn i barneskolen per måned.
En månedslønn for en lærer ligger på
rundt 20 dollar. De fleste kongolesere
har ikke lønnet arbeid og familier
med åtte- ti barn er ikke uvanlig.
Dette gjør det vanskelig for foreldre
å betale for skolegang. Konsekvensen
blir at mange faller fra skolen etter hvert
som de blir eldre. Ofte fordi foreldre
ikke har råd til å betale eller
fordi barna må hjelpe til hjemme.  Mange behov
Vi besøkte mange skoler i løpet av våre to uker i Kongo. Et sted gjorde spesielt inntrykk på oss. Landsbyen Bolole, omtrent 1, 5 times kjøretur fra Bukavu, hvor rektor ved skolen fortalte at omtrent halvparten av mennene i landsbyen var blitt drept for fem år siden av maji-majiene.

Landsbybarn i Bolole

Foreløpig brukte de et forfallent bygg som skole i tillegg til at 4-6 klasse holdt til i kirken. Det er vanskelig å få til god undervisning når det skal undervises for tre forskjellige klasser i et kirkerom med voldsom akustikk. Til tross for at landsbybeboerne har lite penger, hadde de klart å brenne murstein selv og var klare til å bygge skole. Det var flere steder hvor kirken ble brukt som klasserom for 2-3 klasser.Tre klasser deler kirken - Bildet er ikke fra Bolole
Vi så store forskjeller på standard og tiltak.
Ved én skole hadde foreldrene produsert
murstein 
selv og vært med å bygge skolen.
De hadde også lagt rør fra elva og til skolen,
slik at elevene fikk mulighet til å vaske seg
på hendene etter toalett- besøk.
Dette var en skole som lå i et område
nær vei, i tillegg til at det også var
mye næring i jorda som gir gode avlinger.
Dette gir folk mulighet til både å spise
seg mette og å sikre en inntekt for familien.
 
 Sykehuset i KazibaSykehuset i Kaziba ligger idyllisk til blant fjelltopper, 50 kilometer fra provinshovedstaden Bukavu. Sykehuset har mottatt støtte fra Buddies i flere år og kan på den måten fortsette å tilby innbyggerne troverdig og rimelig helsehjelp. Vi fikk oppleve på nært hold hvor viktig sykehuset er. Det var inspirerende å bevitne hvordan de ansatte sto på og ofte brukte sin egen lønn for å dekke det pasientene selv ikke klarer å betale. Alt for å holde liv i sykehuset. Det er ildsjelene som sørger for at driften kan fortsette fra år til år.


 Sykehuset sett fra et utkikkspunkt

Disse to jentene får helsehjelp ved sykehuset. Vi vet ikke hva de er plaget med, men vi vet at støtten fra Buddies er med på å sikre at de har et troverdig og rimelig helsetilbud.Mødrene som har født tilbringer gjerne noen dager på nyfødtavdelingen slik at legene kan følge opp. Sjefsslegen ved sykehuset fortalte oss at spedbarnsdødeligheten var lavere enn 1% for de som fødes ved sykehuset. I Kongo generelt ligger tallet over 10%. Bildet nedenfor er fra barneavdelingen.

 
Bahane Bafangabo, en sann ildsjel.
Bahane er sjefssykepleier ved sykehuset
og vår kontaktperson. Han har et stort hjerte
for sykehuset og for folket i Kaziba.
Våre møter med sykehusledelsen ga et solid
inntrykk og en forståelse av at driften av
sykehuset er i gode hender.