Oppdatering Skolegangprosjektet

Publisert 20.01.2013 av Milfrid Tonheim


Barna i prosjektet Skolegang til barn av tidligere jentesoldater (DR Kongo) har fullført første kvartal av det nye skoleåret og er godt i gang med det andre. Antall barn i prosjektet ble i år (2012-2013) økt fra 150 til 200 barn. 97 av disse er jenter og 103 er gutter. 

Det geografiske fokuset er fremdeles avgrenset til områdene Walungu, Kalehe og Nyantende i Sør Kivu provinsen. Barna er elever på 21 forskjellige barneskoler i disse områdene. Barna i prosjektet er mellom 6 og 15 år, med en overvekt av barn mellom 6-10 år. Alle er elever på barneskolenivå, foruten én jente på 15 år i Kalehe, som dette året begynte på ungdomsskolen (secondary school). 4 elever går dette året i 6. klasse og dersom de består slutteksamen vil også disse være klar for ungdomskolen. Prosjektets målsetting er at barna fullfører minimum 6-årig barneskole, men vi oppfordrer også til at de fortsetter etter endt 6. klasse.

Teamet i Kongo, med Adolphe Musafiri i spissen, har nok ett år gjort en kjempejobb med å identifisere nye barn og besørget skoleuniformer, ryggsekker, sko og annet skolemateriell til alle. Tidligere jentesoldater i Kalehe, både mødre av barn i prosjektet og andre tidligere jentesoldater, har sydd skoleuniformer til elevene i dette området, noe som gir viktig ekstra inntekt for en utsatt gruppe unge kvinner. Dette er noe prosjektet ønsker å få til også i Nyantende og Walungu.

Milfrid Tonheim
Prosjektleder