Buddies for Africa på Innsamlingskontrollens hjemmesider

Publisert 16.01.2013 av Conrad MyntevikInnsamlingskontrollen (IK) har nå offentliggjort regnskapstallene for 2011. Buddies for Africa er medlem av Innsamlingskontrollen, og dere kan finne vår regnskapsinformasjon ved å følge denne linken:www.innsamlingskontrollen.no/xp/pub/organisasjoner/buddies-for-africa/om_organisasjonen/index.html
 
Om Innsamlingskontrollen
Innsamlingskontrollens formål er å ivareta allmennhetens interesser i at innsamlinger til humanitære, kulturelle og religiøse formål m.v. organiseres og gjennomføres på en betryggende måte og at forvaltningen av midlene er forsvarlig.
IK er "innsamlingsbransjens" frivillige organ for selvjustis. IK er opprettet av humanitære organisasjoner for å tjene allmennhetens interesser og kan ses på som "allmennhetens vaktbikkje". IK er registerfører for Innsamlingsregisteret, der seriøse innsamlingsorganisasjoner og enkeltinnsamlinger er registrert. De representerer stor bredde og mange ulike formål.