2012 - ta ett steg tilbake for å ta to frem

Publisert 13.01.2013 av Eirik MonsenNok et år er over og tradisjonen tro ser vi tilbake på året som er gått. Buddies for Africa er i stadig utvikling, nye prosjekter er blitt gjennomført, flere Buddies er kommet til og teamet bak Buddies for Africa er blitt styrket.
 
2012 har på mange måter vært et litt annerledes år for stiftelsen. Buddies for Africa har brukt mindre tid og ressurser på markedsføring. Til tross for dette opplever vi at det stadig tikker inn med nye Buddies, noe som vitner om at vi gjør mye riktig. Det er gledelig.
 
Mens vi i 2011 og de første månedene inn i 2012 brukte mye tid på eventer, stands og lignende markedsføring, har vi resten av dette året fokusert mye på intern struktur og arbeid med å styrke Buddies-teamet. Kjedelig kanskje, men vi opplever et stort behov for å innlemme flere og gode ressurser i vårt arbeid. Vi har i løpet av året fått på plass viktige ressurser, som sammen med allerede engasjerte, gjør en veldig god jobb for organisasjonen. Vi har videre satt i gang spennende prosesser med videreutvikling av konseptet vårt, noe vi håper å få presentert dere i løpet av første halvår 2013.
 
***
 
Buddies for Africa sin visjon er å gi fremgang for mennesker i Afrika, så hva har så skjedd på prosjekt-fronten i løpet av året.
 
Sykehuset i Kaziba fortsetter å motta faste månedlige beløp fra Buddies for Africa og har totalt mottatt kr 115.000,- i året som er gått. Dette inkluderer vår julegavekampanje, hvor vi støttet restaurering av sykehusets takplater. Prosjektet ble fullfinansiert takket være mange villige givere. Buddies for Africa sitt bidrag til sykehuset, som utgjør om lag 8 % av deres totale omsetning, er essensiell i arbeidet med å redde liv. Beløpet vi har overført har gitt om lag 600 flasker insulin, 1700 pakker med nål og tråd, dekket lønn til de ansatte, samt vedlikehold.
 
Skolegangprosjektet ble nok en gang utvidet. Denne gangen fra 150 til 200 barn. Prosjektet ble fort fullfinansiert og Buddies for Africa er nå med å gi verdifull skolegang for disse barna. Barn som var utstøtt og uten mulighet til å dekke slik skolegang selv. Det er fantastisk! Vi ønsker å utvide dette prosjektet ytterligere i 2013 dersom vår samarbeidspartner i Kongo har kapasitet.
 
Sommeren 2012 begynte vi å bygge skole og brønn i Sør-Sudan. Grunnet uroligheter etter løsrivelsen fra nabolandet, samt voldsomme nedbørsmengder, ble dessverre dette prosjektet kraftig forsinket. Brønnen ble ferdig i oktober og skolen skal etter planen være klar til skolestart i disse dager. Bilder kommer.
 
Det er gledelig å se hvor mye bidragene fra Buddies betyr. Vi, sammen med dere, er med å leve ut visjonen om å gi fremgang for mennesker i Afrika. Deres bidrag redder liv, gir rent vann, essensiell skolegang og legger forholdene til rette for god utdannelse. 
 
Vi vil derfor rette en spesiell takk til alle våre givere og samarbeidspartnere som gjør dette arbeidet mulig. Vi gleder oss til et nytt godt år med nye prosjekter og hvor vi skal fortsette å gi fremgang for mennesker i Afrika.
 
Takk for ditt bidrag!
 
 
Med vennlig hilsen
Buddies styret