Sykehuset i Kaziba rustes for fremtiden

Publisert 19.11.2012 av Eirik SandstøKjære giver.

Som Buddy for sykehuset i Kaziba har du vært med på å sikre drift av sykehuset og helsehjelp til mennesker som ikke har mulighet til å betale for tjenestene. 

Dine penger har gått uavkortet, uten noen form for administrativ kostnad, til sykehuset. Denne hjelpen har vært av stor betydning og har endret menn
eskers liv til det bedre. Ledelsen ved sykehuset i Kaziba gjentar ofte at pengene de får fra dere er uvurderlige, så tusen takk! 
Som mange av dere vet ble sykehuset i Kazi
ba bygget i 1958. Siden den gang har det blitt gjennomført diverse vedlikeholdsarbeid på bygningene. 

Allikevel ser vi nå at mye av bygningsmassen er i temmelig dårlig forfatning. På tross av at
sykehuset i Kaziba er definert som et sektorsykehus av kongolesiske myndigheter, får sykehuset ingen økonomisk støtte til drift og vedlikehold. Pasienter som behandles ved sykehuset må derfor betale for egen behandling. 

Sykehuset har ved hjelp av andre midler pusset opp operasjonsavdelingen. Det er lagt nye fliser på gulv og vegger, noe som gjør det lettere å holde det rent. Taket på operasjonsavdelingen er også skiftet ut, og man kan se stor forskjell på dette taket, som ligger i bakgrunnen på bildet, i forhold til standarden på de andre takene. 

Det som meldes som et akutt behov dette året er takplatene på de 14 bygningene som utgjør sykehuset. De er i dårlig stand. Dersom disse ikke repareres vil det snart oppstå lekkasjer, noe som igjen vil skade bygningsmassen. I stedet for å kjøpe nye plater ønsker sykehuset å skrape de gamle takplatene og male de på nytt. Kostnaden for arbeidet er beregnet til 150 dollar per tak. Dette tilsvarer ca. 850 kroner. 
Vi kommer derfor til å lansere en julegave- kampanje i desember hvor vi ønsker å samle inn penger til å pusse opp takplatene
. Vi håper at du har lyst og mulighet til å gi litt ekstra til dette. Mer informasjon kommer senere.