Avtale med Select Sport formalisert

Publisert 24.10.2012 av Eirik Monsen


Våren 2011 inngikk BFA en uformell avtale med Select Sport. I den forbindelse sendte Select ned fotballer til våre skoleprosjekt i Kongo. Sommeren samme år var Buddies i Kongo for å overlevere ballene fra Select til skolene. Ballene ble godt tatt imot og har vært til stor glede for de mange elevene ved skolene.  

     
Buddies overrekker Select baller til rektor på skolen i Kalambi Centré       

Samarbeidet med Select har fungert bra og mandag denne uken fikk vi formalisert en fast samarbeidsavtale med Select. Avtalen innebærer at for hver skole BFA bygger vil Select utstyre skolen med 25 baller, samt besørge kostnadene ved frakt.BFA og Select formaliserer samarbeidet med sine signaturer