Brønn ferdigstilt i Sør-Sudan

Publisert 21.10.2012 av Marit Moi


 
Det er en glede å meddele at brønnen ved Nakuwa barneskole endelig er ferdig og vil være klar til bruk for lokalbefolkningen i disse dager. Rent vann fremmer god hygiene og helse og vil slik gi gode forutsetninger for en bedre og enklere hverdag for menneskene i Nakuwa.
 

    

Flom og nedbørsmenger har skapt store utfordringer for transportering av utstyr ut til prosjektområdet. Flere lastebiler har satt seg fast på de ødelagte veiene, og det har dessverre ført til at arbeidet med skolebygget er noe forsinket. Tross store utfordringer så er rapportene fra Sør-Sudan positive og det jobbes hardt for å ferdigstille skolebygget. Skolepulter er også under produksjon og det er forventet at de skal være klare i løpet av november.