Store forventninger til nytt skolebygg

Publisert 18.08.2012 av Marit Moi


 

   Daniel og Mary er to av elevene som gleder seg til å flytte inn i det nye skolebygget


 

Den nye skolebygningen ved Chuckudum barneskole begynner å ta form og elevene er ivrige etter å få hjelpe til med byggearbeidet. To av elevene som følger arbeidet nøye, og som er aktivt med å bære murstein, er Mary og Daniel. De gleder seg begge til de nye klasserommene står ferdige. Mary (17 år) og Daniel (13 år) går begge i 6.klasse og forteller at de i dag er 107 elever i klassen. Det høye elevantallet gjør det vanskelig for læreren å følge opp elevene, og Daniel forteller at læreren sjelden har mulighet til å se over leksene deres. Et mindre elevantall vil gjøre skoledagen bedre for både elever og lærere.

 

Mary og Daniel har i dag lang vei til skolen og de ser begge frem til å få en skole i nærmiljøet. Daniel tror at kortere skolevei vil gjøre det lettere å konsentrere seg på skolen. Han forteller også at det vil gi han bedre tid til lekser på ettermiddagen og han håper det vil hjelpe han til å prestere bedre på skolen. 

 

Mary tror at den nye skolebygningen vil oppmuntre flere barn til å gå på skole og ta en utdannelse. Begge elevene ønsker å studere medisin i fremtiden og er takknemlige for det nye skolebygget som vil gi dem gode forutsetninger for et bedre læringsmiljø. Slik kan de forbedre karakterene og få muligheten til å følge drømmene sine.