Takplater montert

Publisert 05.03.2011 av Hans Olav Hellerud


I november 2010 besluttet Buddies for Africa å hjelpe landsbyen Mudaka med å skaffe tak til skolens enkle skolebygg. Takplatene ble montert før jul med innsats fra lokalsamfunnet, og vi har nå gleden av å vise bilder av resultatet. 


Glade elever foran sitt enkle skolebygg, som nå har tak!

Dr. Tor Magne Kommedal fra PYM som besøkte skolen i februar rapporterer: ”Det er jo en tre- skole, men ganske fint bygget. Mange av veggene har ennå bare plastikkduk, men de er i ferd med å få plank på de fleste veggene. Det viktigste er jo at taket er på plass og at elevene nå har fått en skole fra skoleårets begynnelse, som kan brukes også når det regner! 250 elever går på denne skolen. Stedet trenger på sikt hjelp til å få opp et permanent mursteinsbygg.”

Buddies for Africa begrenset prosjektet til å innbefatte takplater, dører og undervisningstavler - Det som var nødvendig for at undervisning skal fungere i landsbyen. Prosjektet er fullført med en kostnad på kr. 14.217. Dette er kr 1.217 mer enn budsjettert. Prosjektmidlene er hentet fra bidragene til de Buddies som har valgt å støtte generelt.

Eventuell bygging av mursteinsskole for landsbyen vil bli vurdert sammen med andre behov vi i dag jobber med å dekke. Takk til alle Buddies som har bidratt til at denne skolen nå kan fokusere på å gi sine elever best mulig undervisning!

Prosjektansvarlig i BFA, Hans Olav Hellerud

Du kan lese prosjektbeskrivelsen fra oppstarten i oktober her.

 
Rektor sammen med et knippe av sine 250 elever.

Glade skolebarn på skoleplassen. I bakgrunnen ser vi latrinefasilitetene på skolen. I Mudaka, som så mange andre steder i det østlige Kongo, er det fremdeles mange behov å ta tak i.