Menneskene bak

Menneskene bak

Vi er motiverte

Conrad Myntevik - Økonomiansvarlig
Conrad jobber som Økonomisjef i Casio Norge og driver et eget bemanningsbyrå. I BFA er han økonomiansvarlig og styremedlem. 

Eirik Monsen - Styreleder
Eirik jobber som advokat i eget firma samt i spillerforeningen NISO, og er også engasjert i sosialt entreprenørskap. I BFA har Eirik vært styreleder helt fra stiftelsesdato og jobber med daglig ledelse og koordinering av stiftelsens arbeid. 

Hans Olav Hellerud – Prosjektansvarlig
Hans Olav er utdannet Siviløkonom og jobber i Equinor, hvor han blant annet har ledet prosjekter i ulike land i Afrika. I BFA er han styremedlem og prosjektansvarlig. 

Helene Breistein – Grafisk Designer
Helene jobber som prosjektleder og designer for Snitt Reklamebyrå. I BFA jobber Helene med ulike grafiske oppdrag inn mot nettside og giverkommunikasjon. 

Kristian David Elgen – Utviklingsansvarlig
Kristian er utdannet siviløkonom og jobber til daglig med ulike sosiale entreprenørskap. I BFA er han styremedlem og utviklingsansvarlig. 

Marit Moi – Prosjektleder
Marit er utdannet sykepleier med spesialisering i internasjonal helse. I BFA har Marit prosjektledet flere skolebyggingsprosjekter og jobber nå med giverkommunikasjon og prosjektet Utdanning til barn rammet av krig.  

Milfrid Tonheim – Prosjektleder
Milfrid jobber som forsker ved Uni Research Rokkansenteret og som førsteamanuensis ved Master i barnevern ved HEMIL senteret, UiB.  Milfrids doktorgradsarbeid var en studie av reintegrering av tidligere jentesoldater i den Demokratiske Republikken Kongo og hun har vært engasjert som rådgiver for et norsk finansiert reintegreringsprogram for tidligere barnesoldater fra 2008-2013. Milfrid er initiativtaker til og prosjektleder for BFAs prosjekt Utdanning for barn rammet av krig.

Siri og Eirik Nyen Sandstø
Siri er utdannet Sykepleier og Høyskolelektor ,og jobber som Studiekoordinator i NMS på Madagascar. Eirik er utdannet Samfunnsøkonom, jobber også i NMS og driver eget selskap som selger rentbrennende etanol-ovner på Madagascar. I BFA er Siri og Eirik prosjektledere for Sykehuset i Kaziba. Siri har også tidligere bodd i Kaziba.