Viktige partnere

Viktige partnere

Teamwork

BFA er avhengig av å knytte til seg dyktige samarbeidspartnere for å lykkes med sitt arbeid. Vi ønsker å komme i kontakt med både bistandsaktører og næringsliv. Om du finner arbeidet vårt interessant, så nøl ikke med å ta kontakt.

Det er gledelig å presentere noen av dem som gjør det mulig for oss å hjelpe:


Innsamlingskontrollen -
BFA er medlem av innsamlingskontrollen. IKs formål er å ivareta allmennhetens interesser i at innsamlinger til humanitære, kulturelle og religiøse formål m.v. organiseres og gjennomføres på en betryggende måte og at forvaltningen av midlene er forsvarlig.

ADRA
 (Adventist Development and Relief Agency) er en uavhengig utviklings- og nødhjelpsorganisasjon som arbeider i om lag 120 land verden over. ADRA var BFA sin samarbeidspartner i bistandsarbeidet i Sør-Sudan.


Hope in Action
 er en non-profit humanitær bistandsorganisasjon som bistår BFA i flere prosjekter i Kongo, herunder skoleprosjektene som er gjennomført i henholdsvis Izege, Bolole og Bwahungu, samt prosjektet Barn av tidligere jentesoldater.

 

PYM (Pinsemisjonens Ytremisjon) er en viktig samarbeidspartner i BFAs bistandsarbeid i Kongo, hvor de bistår med kommunikasjon og lokal oppfølging. PYM har drevet bistandsarbeid i Kongo siden 50-tallet og har som følge av dette opparbeidet solid erfaring og kompetanse, som vi i BFA kan dra nytte av. Konkret samarbeider vi med PYM inn mot sykehuset i Kaziba.


Netlab AS er et voksende IT selskap lokalisert i Kristiansand med fokus på dynamiske internettløsninger og design. Selskapet har hjulpet oss med å utvikle og drifte den første nettløsningen vår.


Inter Revisjon
 er et ledende revisjonselskap i Norge. Inter Revisjon har valgt å støtte BFA sitt arbeid gjennom å påta seg oppgaven med å være stiftelsens revisor.


Expoline AS
 er en av Norges ledende leverandører av markedstjenester og har valgt å støtte BFA sitt arbeid gjennom å bidra med standutstyr som benyttes ved de ulike eventene som BFA gjennomfører og deltar på.


Fikse Design AS
 er et designbyrå med svært kompetente medarbeidere. Fikse Design har valgt å bidra i BFA sitt arbeid gjennom å utarbeide diverse grafisk materiale og trykksaker.


Tamburin / Gibbs Media
 er et filmproduksjonsselskap som la ned betydelig med ressurser i å lage BFA sin animasjonsfilm.


A7 Print AS
 er en totalleverandør av digitaltrykk, tegningsproduksjon, plakater og messeutstyr. A7 Print har bistått BFA med visittkort og flyers.


Select
 er en sportsprodusent og er en av verdens fremste leverandører på baller. Select har sponset flere av de skolene som BFA har bygget med fotballer.