Besøk til helsepost i Kazibaområdet

Publisert 09.05.2017 av Hans Olav Hellerud


Kirkesamfunnet som driver sykehuset i Kaziba har også 15 helseposter i Kazibaregionen som de har ansvar for. Flere ganger i året reiser sykepleiere og helsearbeidere fra sykehuset ut til helsepostene med vaksiner, slik at babyer og små barn får vaksinene de trenger.De fleste vaksinene må oppbevares i kjøleskap. Samtidig har de fleste helsepostene og helsesentrene i Kongo heller ikke strøm. Det er derfor særlig utfordrene for helseposter som er lokalisert langt fra byene å oppbevare vaksinene på en forsvarlig måte. Da er det bra at sykehusene kan sende ut personell slik at også barn på landsbygda kan få nødvendige vaksiner. De bærer da ofte med seg vaksinene slik at de er sikre på at de fortsatt har effekt.