Støtte til fødselsutstyr

 


Gi fødselssett/keisersnittsett for flergangsbruk til helsesentere i Øst-Kivu.

Kongolesiske barn og kvinner er blant de mest utsatte i verden, både når det gjelder spedbarns- og mødredødelighet. I Kongo dør 846 kvinner for hver 100 000 levendefødte i forbindelse med graviditet og fødsel (tall fra 2014). I Norge er dette tallet 4 for hver 100 000 levendefødte. Spedbarnsdødelighet henger sammen med mødredødelighet, og ettersom mange kongolesiske kvinner dør i forbindelse med fødsel dør også mange spedbarn i forbindelse med fødsel. Kongo er et av seks land hvor halvparten av alle dødsfall blant barn under 5 år i verden skjer. Situasjonen øst i landet (områdene Buddies jobber i) er verre enn det nasjonale gjennomsnittet. 
 


 

I følge verdens helseorganisasjon (WHO) er infeksjoner årsak til minst 15% av mødredødsfallene. Et av tiltakene for å redusere infeksjoner hos kvinner som føder (tiltak som også reduserer infeksjoner hos nyfødte), er bruk av sterilt utstyr under fødsel/ keisersnitt. Slikt utstyr er det stor mangel på i Kongo. Buddies ønsker derfor å kjøpe fødselssett/keisersnittsett til flergangsbruk til helsesentere i Øst-Kivu. Hvert helsesenter bør ha to sett for at de skal ha tid til å sterilisere brukte sett når det pågår flere fødsler samtidig.