Positiv utvikling i Skolegangprosjektet

Publisert 05.03.2017 av Milfrid Tonheim


Mandatperioden for presidenten i DR Kongo, Joseph Kabila, gikk ut 19. desember i fjor, men han klamrer seg fremdeles til makten, selv om han har vært president i landet helt siden 2001. Presidenten hevder at landet ikke var i stand til å holde valg som opprinnelig planlagt i desember 2016 og kongolesiske myndigheter har derfor foreslått at presidentvalget utsettes til april 2018. Dette har skapt uro og voldelige protester flere steder i Kongo og mange er redde for at uroen kan utløse enda en væpnet konflikt i landet.

Til tross for den urolige politiske situasjonen har undervisningen i Skolegangprosjektet kunne fortsette som normalt. Vi har dessverre opplevd at noen av elevene våre har flyttet eller droppet ut av skolen og vi har per i dag 244 aktive elever i prosjektet.

Etter at vi i 2014 utvidet Skolegangprosjektet fra å støtte 6 til 12 års skolegang, har antall elever i ungdoms- og videregående skole økt sakte, men sikkert. For skoleåret 2016-2017 er antall elever fra 7. til 12. klasse blitt 53, og dersom de 37 elevene som går i 6. klasse i år lykkes med eksamenene sine vil prosjektet ha 90 elever i secondary skole fra høsten av.

I januar 2017 fikk vi oversendt eksamensresultatene fra fjoråret og nok en gang ser vi en reduksjon i antall elever som ikke bestod eksamen, noe som er veldig gledelig.


 

I 2015-2016 bestod 86% av barna sine eksamener ved skoleårets slutt, mye takket være ekstraundervisning som tilbys de barna som sliter med å lykkes på skolen. Fordi vi ser god effekt av ekstraundervisningen, gikk også BFA sin julegavekampanje 2016 til ekstraundervisning. Det kom inn nærmere 9000 kr og pengene vil bidra til å sikre gode resultater også i år og neste år. Takk til alle som bidro inn i julegavekampanjen! Milfrid Tonheim
Prosjektleder