Malaria i Kaziba

Publisert 01.03.2017 av Siri Nyen


 

I desember ble en liten gutt på 4 år innlagt på sykehuset med den alvorligste formen for malaria. Som en følge av malaria hadde han også en meget lav blodprosent. Statistikk viser at det dør ett barn av malaria i minuttet. De fleste som dør er under 5 år og bor sør for Sahara (unicef.no). Å bruke impregnerte myggnett er et av de viktigste tiltakene for å forebygge malaria, men de fleste familier i Kongo har dessverre ikke myggnett. Derfor er det mange i Kaziba-området som blir syke av malaria. Det gikk heldigvis bra med gutten på 4 år. Han fikk behandling og flere blodoverføringer og har det fint nå. Her er han i lilla skjorte sammen med foreldrene og to av søsknene sine mens han enda var på sykehus.