Skolegangprosjektet med gode resultater

Publisert 01.11.2015 av Milfrid Tonheim


Da er vi godt i gang med det sjette året av Skolegangprosjektet for barn av tidligere jentesoldater i DR Kongo. Dette året fortsetter prosjektet med det samme antall elever som i fjor, nemlig 250 barn fordelt på 28 barne- og ungdomsskoler i Sør Kivu provinsen. Vi har som mål å oppfylle enda flere barns rett til skolegang fra neste skoleår.

En oppsummering av fjorårets resultater viser en god utvikling i prosjektet. Prosjektkoordinatoren vår i Kongo, Adolphe Musafiri, meddeler at 84 % av barna bestod eksamenene og gikk videre til neste klassetrinn. Dette er det beste resultatet vi har hatt i prosjektets levetid. De resterende 16 % må dessverre ta opp igjen samme klasse, men vi jobber målrettet mot at enda flere skal slippe å få skolegangen sin forsinket på denne måten. Det positive er at fra skoleåret 2011/2012 til skoleåret 2014/2015 har strykprosenten gått ned med hele 10 %. Vi fortsetter derfor strategien med å avdekke, i en tidlig fase, de barn som sliter i spesifikke fag og setter da inn ekstra-undervisning så raskt som mulig.


 
Tito (BFA assistent) i full sving med å dele ut uniformer til skolebarn i Nyantende
 

August og september er travle måneder for staben i Kongo. I løpet av disse månedene må koordinator og hans to assistenter få sydd to uniformer i rett størrelse til hvert av de 250 barna i prosjektet, handle inn ryggsekker, skrivebøker, penner og linjaler, samt ha kontakt med alle skolene for å betale skolepenger for første kvartal. Heldigvis har vi gode folk på saken JProsjektleder 
Milfrid Tonheim