Hva er Buddies?

Hva er Buddies?

Buddies for Africa

Buddies for Africa er en liten, men effektiv humanitær bistandsorganisasjon. Vi er en stor gjeng som ønsker å utgjøre en forskjell for mennesker. Gjengen vokser og det er alltid plass til flere. Vi har masse energi og pågangsmot – og sånt blir det resultater av. Buddies for Africa er medlem av innsamlingskontrollen.

Vi fokuserer vår energi på å skape giverengasjement i Vesten og gjennom dette skaffe finansiering for humanitære prosjekter i Afrika. De ulike prosjektene gjennomføres i samarbeid med organisasjoner som i lang tid har jobbet i de aktuelle områdene.

Har du lyst til å bli med i gjengen? Bli en Buddy!

Stiftelsen drives på dugnadsbasis og har siden 2011 samlet inn om lag kr 500.000,- årlig. Foruten initiativtakerne er det flere kompetente personer som er engasjert i BFA sitt arbeid på frivillig basis.

Vi har definert to sentrale prinsipp for stiftelsens arbeid; EIERSKAP og 100 %. Den enkelte Buddy (giver) skal oppleve EIERSKAP til de prosjektene man støtter gjennom regelmessige oppdateringer fra prosjektet. 100 % av pengene en Buddy gir, skal gå direkte til avtalt prosjekt – administrative kostnader for driften av BFA dekkes av initiativtakerne og ev eksterne bidragsytere.

Vårt første mål er å bli en gjeng som samler inn 1 million kroner årlig til prosjektene vi jobber med.

Vår visjon er enkel: Vi gir fremgang for mennesker i Afrika!

For de som er interessert, kan dere lese vedtektene våre herHer kan du lese en bekreftelse på vårt medlemsskap i Innsamlingskontrollen.