Fullført: Skolen i Kube


Buddies for Africa ønsker å bidra til at flere barn skal få mulighet til å fullføre grunnskolen. Vi bygger nå tre klasserom ved en barneskole i landsbyen Bwahungu i Kongo. Skolen heter EP Kube. Dette blir den fjerde barneskolen BFA bygger i det østlige Kongo.

Landsbyen Bwahungu ligger øst i Kongo, 80 km vest for byen Bukavu som er hovedstaden i provinsen Sør-Kivu. Bwahungu er et fattig område. Det dyrkes Kassava her, men ellers er det et vanskelig jordbruksområde grunnet svært dårlig jordsmonn.


EP Kube er en velfungerende barneskole med 338 elever. Skolen har to enkle skolebygg med seks klasserom båret av en enkel konstruksjon av greiner. Mange av elevene har lang vei og noen reiser daglig 1,5 time for å komme seg til skolen. 
 
Buddies for Africa ønsker at prosjektet skal ha lokal forankring og at foreldrene skal være delaktige i arbeidet med byggingen. Det er allerede båret en del sand og stein til skoleplassen i forbindelse med et tidligere prosjekt (med en annen organisasjon) som aldri ble en realitet. Lokalsamfunnet til EP Kube bidrar med sand til sement, bæring av stein og annet utstyr og de bidrar også med arbeidskraft der hvor det er mulig. Prosjektet blir ledet av en byggingeniør som sikrer kvalitet på arbeidet. Vår samarbeidspartner i Kongo, Hope in Action, vil også bidra med fagkunnskap og nødvendig veiledning i byggeprosessen, slik at vi får en bærekraftig og solid skole som vil gi gode rammer for utdannelse for barna i området.
  


Budsjettet for skolebyggingen er 160.000 kr.