Fullført: Skolen i Bolole
Buddies for Africa ønsker å bidra til at flere barn skal få mulighet til å fullføre grunnskolen. Vi bygger nå en ny skole i landsbyen Bolole i Kongo for å gi barna et bedre læringsmiljø og håp om en bedre fremtid. Dette blir den tredje barneskolen BFA bygger i det østlige Kongo.

Landsbyen Bolole ligger øst i Kongo, mot grensen til Rwanda. Den ligger om lag 1,5 times kjøretur fra byen Bukavu som er hovedstaden i provinsen Sør-Kivu. 
Bolole er en liten landsby med en dramatisk historie. Så sent som i 2005 ble om lag halvparten av mennene i landsbyen drept av Mai Mai-geriljaen som herjet i området.
 


Det er i dag 131 registrerte elever ved skolen i Bolole. Skolen består i dag av et lite skur og kirken er tatt i bruk for å huse 4.- 6. klasse. 

 
Innbyggerne i Bolole vil selv bidra med det av materiell som kan produseres lokalt og det er et mål at foreldrene skal være med å bygge skolen. Vår samarbeidspartner i Kongo, Hope in Action, vil bidra med fagkunnskap og nødvendig veiledning i byggeprosessen, slik at vi får en bærekraftig og solid skole som vil gi gode rammer for utdannelse for barna i området.
 Budsjettet for skolebyggingen er 160.000 kr. 

 


Visste du at:
  • I 2012 var det 57 millioner barn i verden som ikke gikk på skole
  • I 2012 sluttet 25% av barna som hadde begynt i grunnskolen uten å fullføre 
  • I dag mangler 1,9 millioner lærere på verdensbasis for at alle barn skal få gå på skole
  • 778 millioner mennesker, ca. 17% av verdens voksne befolkning, kan ikke kan lese. To tredjedeler av disse er kvinner.     
                                                                                                                                                                                                             (Redd Barna)
                                                                            

Utdanning er nøkkelen for at barn skal ha muligheten til å komme seg ut av fattigdom og kunne være med å bygge opp et bedre samfunn.Siste nyhetssaker fra prosjektet

Desember 2013 - Byggingen av skolen i Bolole er i gang
Desember 2013 - Filmpresentasjon av skoleprosjekt i Bolole
November 2013 - Julekampanjen "gi en skolepult"
Oktober 2013 -  Bolole - nytt skoleprosjekt i Kongo