Sykehuset i Kaziba

Sykehuset i Kaziba

Livsnødvendig hjelp når det trengs

 

Buddies støtter et sykehus i landsbyen Kaziba i syd-Kivu, Kongo. Som mange andre sykehus i Kongo foreligger det markante behov. 

Sykehuset drives av dyktige leger og sykepleiere som med begrensede ressurser gir helsehjelp til lokalbefolkningen. Kongolesiske sykehus er i teorien statlig drevet. Problemet  er kun det at staten ikke bidrar med penger til drift av sykehusene. Dermed må sykehusene ta betalt fra pasientene for å kunne tilby sine tjenester. Det er her det begynner å bli vanskelig. Kongo rangeres gjennomgående som det fattigste landet i verden, noe som nødvendigvis påvirker befolkningens betalingsevne. Og her kommer du inn i bildet! Det trengs penger til å finansiere lønninger, materiell, medisiner og til å støtte pasienter som selv ikke kan betale for seg. Bygninger forfaller, strømforsyning er kritisk.

Vi trenger din hjelp og vi trenger den nå!

Siste nyhetssaker sykehuset i Kaziba:


Om sykehuset i Kaziba

Antall personer sykehuset betjener: 120.000
Spesialitet i fødsler: 2624, herav 543 keisersnitt
Store operasjoner: 774
Polikliniske konsultasjoner: 2020
Antall ansatte: 77
 

HVA KAN JEG STØTTE?

1.   Kirurgisk nål og tråd

Kirurgisk nål og tråd er en av sykehusets viktigste forbruksvarer og er helt nødvendig til bruk ved kirurgiske inngrep, keisersnitt, operasjoner etter ulykker og for å kunne reparere skader etter voldtekt.

En eske med 36 nål og tråd koster ca USD 100. Keisersnitt krever minimum 5-6 tråder.

2.   Lønn til sykehusets ansatte

Buddies for Africa støtter ca 8% av sykehusets totale lønnsbudsjett på USD 6.400 per måned. Målet er at lønninger skal dekkes inn ved at pasienten betaler for sin behandling, men mange har dessverre ikke råd til å gjøre opp for seg. Sykehuset må da velge mellom å ikke hjelpe eller å hjelpe uten å få betaling. Pga. dårlig økonomi venter mange med å oppsøke sykehuset før tilstanden er blitt svært alvorlig. Dette gjør derfor valget vanskelig. Støtten til lønnsutbetaling fra Buddies for Africa hjelper sykehuset til å få behandlet de mest kritiske tilfellene selv om de ikke får betalt 100%, i tillegg til å gi stabilitet for hardtarbeidende ansatte.

Sykehuset har for tiden 79 ansatte fordelt som følger: 
3 leger tjener hver ca $ 350 pr måned
5 ledere ved sykehuset (sykehusadministratoren, personalsjef, økonomileder, sykepleiesjef og overjordmor) tjener hver ca $ 200 pr måned
12 jordmødre tjener hver ca $ 70 pr måned
14 sykepleiere tjener hver ca $ 70 pr måned
41 ufaglærte arbeidere (vedhuggere, vaskere, klesvaskere, reparatører, syere til sykehustøy osv) tjener hver ca $ 30 pr måned

3. Innkjøp av insulin  

Diabetikere kommer til sykehuset med livstruende tilstander fordi de ikke har råd til å kjøpe nok insulin selv. Sykehuset prøver å behandle så mange som mulig, men mangler selv mye penger for å kjøpe insulin til alle man ønsker å hjelpe. Hver flaske insulin koster ca. USD 10 og hver diabetiker har behov for 3-4 flasker pr måned. Sykehuset trenger en subsidie på minimum $ 500 pr måned for å kunne hjelpe i hvert fall en del diabetikere til å overleve (månedlig beløp).

4.   Vedlikehold og rehabilitering av bygninger

Sykehuset ble bygget i 1958 og består av totalt 14 bygninger. Alle bygningene har generelt dårlig standard og har blant annet behov for å skifte tak, utbedre dreneringssystemer, betong og murerarbeid, med mer. I tillegg er det mange andre behov som vedlikehold av vaskemaskiner, sanitærfasiliteter, strømledninger, med mer. 

5. Eldre nyhetssaker