Prosjektutvidelse for Skolegangprosjektet fullfinansiert

Publisert 18.11.2012 av Hans Olav Hellerud


Prosjektet "Skolegang til barn av tidligere jentesoldater" har siden dets oppstart i 2010 blitt utvidet to ganger og favner nå totalt 200 barn! Prosjektet drives i samarbeid med Hope in Action og hjelper barn som er blitt avvist av samfunnet og som står nederst på rangstigen i forhold til ære, verdighet og kjærlighet. Hjelpen skjer ved at Buddies sørger for skolegang til barna og finansierer alle utgifter knyttet til det å fullføre barneskole (6 år). En stor takk til alle nye givere! Vi ønsker det beste for alle berørte mødre og barn i Kongo i tiden fremover. 

Du kan lese siste statusrapport fra prosjektet v/prosjektleder Milfrid Tonheim her

Prosjektet finansieres i hovedsak av private givere som hver støtter skolegang for ett eller flere barn. Skolegang for ett barn koster 50 kr i måneden og inkluderer skolepenger, skoleuniform, sko og nødvendig skolematereill. I 2011 ble også Statoil en finansieringspartner ved å forplikte seg til å støtte 26 barn med skolegang i seks år gjennom et ansattfond.Skolebarn i prosjektet: Achuza (8 år), Murhula (7 år), Lebon (6 år) og Bagalwa (10 år). Tillatelse til bruk av navn og bilde er
gitt av barna og deres mødre (foto: Milfrid Tonheim)