Ny prosjektutvidelse av "Skolegang til barn av tidligere jentesoldater"

Publisert 05.09.2012 av Hans Olav Hellerud


Prosjektet "Skolegang til barn av tidligere jentesoldater" ble initiert i samarbeid med Hope in Action i august 2010. Prosjektet skal hjelpe barn som blir avvist av samfunnet og som står nederst på rangstigen i forhold til ære, verdighet og kjærlighet. Prosjektet bidrar til at barn av tidligere jentesoldater får en bedre nåtid og framtid. Dette skjer ved at buddies sørger for skolegang til disse barna. Vi finansierer alle utgifter knyttet til det å fullføre barneskole (6 år). 

Etter to års drift av prosjektet ser vi store frukter av vårt arbeid. Barna ser ut til å bli godt inkludert i skolemiljøet og har med dette fått en bedre nåtid, i tillegg til lysere fremtidsutsikter i tråd med prosjektets målsetting. Prosjektet kan i tillegg driftes med svært lave kostnader. Hjelpen vi får mulighet til å gi er derfor stor! 

Det er nå besluttet å utvide prosjektet til å innbefatte opptil 200 barn, avhengig av hvor mange givere prosjektet generer. 50 kroner i måneden gir skolegang til ett barn i dette prosjektet. Du oppfordres til å bli en buddy og støtte skolegang for flere barn ved å følge 
denne lenken!

Du kan lese mer om prosjektet 
her.


Barn i prosjektet: Achuza (8 år), Murhula (7 år), Lebon (6 år) og Bagalwa (10 år).
Tillatelse til bruk av navn og bilde er gitt av barna og deres mødre (foto: Prosjektleder Milfrid Tonheim)