Siste nytt fra Skolegang-prosjektet i Kongo

Publisert 21.12.2011 av Milfrid Tonheim


Den store gladnyheten dette siste halvåret er at Skolegang-prosjektet i Kongo har mottatt kr 90.000 fra Statoilansattes Jubileumsfond!! Hvert år tildeler fondet midler til noen frivillige prosjekter som Statoilansatte har foreslått. Kristian Elgen, styremedlem i BFA, stod for BFA søknaden. De tildelte midlene vil gå til å dekke skolegang fra 1. – 6. klasse for 25 barn i seks år fremover.
De 150 barna som er med i Skolegang-prosjektet skoleåret 2011/2012 går på 19 ulike skoler i tre ulike områder i Sør Kivu. Prosjektet støtter 59 barn i Walungu, 71 i Kalehe og 20 Nyatende. I august 2011 besøkte Milfrid (prosjektleder) og Hans Olav (BFA styremedlem) flere skoler i Walungu området og i slutten av oktober var Milfrid tilbake i Kongo og fikk denne gangen besøkt tre av skolene i Kalehe området. Disse skolene var EP Mukowa, EP Kanyunyi og EP Kaboma. EP Kanyunyi er drevet av den katolske kirken og både bygninger og andre fasiliteter har relativt høy standard, men det koster også mer å ha barn på denne skolen enn hva det gjør mange andre steder. I fjor kostet det 5 dollar per måned, men skolen fikk erfare at mange av elevene droppet ut i løpet av året fordi familiene deres ikke maktet å betale. Skolepengene er nå redusert til 3 dollar per måned. Skolegang-prosjektet støtter 29 barn på denne skolen. De to andre skolene har dessverre mye dårligere standard. Vegger og tak i skolebygget for 1. - 3. klasse ved EP Kaboma, for eksempel, består av presenning med store rifter og hull. Elevene må som regel sendes hjem når det regner. Dette påvirker helt klart utbytte disse barna har av skolegangen.
På grunn av den relativt dårlige standarden på mange av skolene i det østlige Kongo, har vi dette året satt av en buffer på rundt 700 dollar som kan brukes til å utruste og forbedre noen av skolene. Vurderingen av hvilken eller hvilke skoler som hvert år vil få støtte blir gjort i nært samarbeid med koordinator og feltassistenter i Kongo. EP Kaboma er en av kandidatene i år. I tillegg fikk EP Rushindye i Walungu området revet vekk deler av taket i en storm nå i høst. Prosjektet besluttet å handle raskt slik at elevene ikke fikk et langt avbrudd i skolegangen, og bidrog med 200 dollar som dekker 13 bølgeblikk plater, ny takstruktur og arbeidet med å få taket på plass. Foreldrerådet ved skolen er svært takknemlige for den støtten de fikk.På vei til Izege i Walungu området hvor prosjektet støtter skolegang til 59 barn (foto: Milfrid Tonheim)


Vi har i år også bestemt oss for å gi alle barna i prosjektet enten et pledd eller et myggnett. På grunn av Presidentvalget som fant sted 28. november med bekymringer for at det skulle oppstå uroligheter i etterkant av valget, har innkjøp og distribusjon av dette vært vanskelig å gjennomføre før jul. Vår koordinator i Kongo og de to feltassistentene i prosjektet har hatt begrenset med reisevirksomhet de siste par månedene ettersom sikkerhetssituasjonen var uoversiktlig og anspent. Dette har også innvirket noe på den vanlige oppfølgingen av barna i prosjektet. Ettersom situasjonen etter valget ser ut til å ha stabilisert seg vil distribusjon av pledd/myggnett skje i begynnelsen av 2012.
Riktig god jul og takk for støtte og engasjement i 2011!! På grunn av det dere bidrar med har en svært sårbar gruppe barn i Kongo nå muligheten til å skape seg en bedre fremtid!
 
Milfrid Tonheim
Prosjektleder