Fullført: Skole i Sør-Sudan

Fullført: Skole i Sør-Sudan

Buddies for Africa skal hjelpe verdens nyeste land med å bygge barneskoler! Sør-Sudan ble et selvstendig land i juli 2011, etter over 20 år med borgerkrig, hvor 2,5 millioner mennesker mistet livet. I dag er halvparten av landets befolkning under 18 år, og mindre enn halvparten av disse igjen går på skole. Et av FN sine tusenårsmål er at alle barn skal få gå på skole, også i Sør-Sudan. BFA skal gi et viktig bidrag inn mot dette målet og ønsker deg med på laget! Prosjektet under er det første av en rekke barneskoleprosjekter BFA skal gjennomføre i Sør-Sudan.

Siste nyhetssaker fra prosjektet:


Følg denne linken dersom filmen under ikke vil spille på din datamaskin.Siste nyhetssaker:
April 2012 - Prosjektet er igangsatt i Sør-Sudan
Feb 2012 - Status skole og brønnprosjektet
Jan 2012 - 50 skolepulter gitt gjennom julegavekampanjen

Prosjekt Joseph Nakkuwa Mixed School

BFA skal doble kapasiteten til en allerede eksisterende skole. Dette ved å bygge en ny fløy bestående av fire klasserom, pulter og undervisningsmateriell, samt latrinefasiliteter for både gutter og jenter. Skolen heter Joseph Nakuwa Mixed School og ligger i et område som heter Komiri, ikke langt fra grensen mot Uganda. Skolen har i dag kun fire klasserom og har et sterkt behov for økt kapasitet. Dette skyldes blant annet stor befolkningsvekst i området som følge av at flyktninger nå vender hjem igjen etter borgerkrigens opphør. 

Bli en Buddy for dette prosjektet! 

Quick-facts:

  • Prosjektledende organisasjon: ADRA (har gjennomført en rekke utdanningsprosjekter i Sør-Sudan i samarbeid med NORAD de siste ti årene)
  • Budsjett: 56.800 dollar, ca. 330.000 kr
  • Forventet byggestart: april 2012
  • Beliggenhet: Komiri, Budi-fylke i Sør Sudan.
  • Driftsansvar: Budi County Education Department
  • Analfabetisme: 85% av den voksne befolkningen 
  • Fattigdom: 51% av befolkningen lever på under en dollar dagen.


Illustrasjonsbilde: Mye av undervisningen foregår i dag utendørs i 
Sør-Sudan.