Skolegang til barn av tidligere jentesoldater fullfinansiert!

Publisert 31.10.2011 av Hans Olav Hellerud


BFA sitt prosjekt for å støtte skolegang til barn av tidligere jentesoldater i det østlige Kongo er nå fullfinansiert! Etter et vellykket pilotprosjekt over ett år med 26 barn innlemmet, ble det sommeren 2011 besluttet å utvide prosjektet med inntil 150 barn. Vår samarbeidsorganisasjon i Kongo, Hope in Action, begynte da de både faglig og praktisk krevende arbeidene med å identifisere nye barn i prosjektets målgruppe. Etter ca. to måneders arbeid lyktes Hope in Action med å identifsere 150 barn som nå går på 19 ulike barneskoler. Her hjemme er prosjektet blitt fullfinansiert ved at 30 givere spesifikt støtter ulike antall barn.

Ringvirkningene av prosjektet vil være store. Ved å gi skolegang til barn av tidligere jentesoldater, gir vi en ny fremtid til de barna som blir avvist av samfunnet og står nederst på rangstigen i forhold til ære, verdighet og kjærlighet. Gledelig er det også at BFA gjennom dette nå sysselsetter tre personer i Kongo! En prosjektkoordinator og to assistenter er sysselsatt gjennom Hope in Action for å følge opp prosjektet. Prosjektleder Milfrid Tonheim i BFA er i skrivende stund på plass i Kongo for å følge opp prosjektet.

Vi takker alle nye givere for støtten og gleder oss til fortsettelsen!

Les hele prosjektbeskrivelsen her