Skolen i Izege

Skolen i Izege

Sårt trengt skolebygg på vei

Oktober 2011 - Ivrige skolebarn har inntatt skolen i Izege.

September 2011 - Skolen i Izege er nesten ferdig.

August 2011 - BFA besøkte skoleprosjektet, klikk her for å lese rapporten.


Buddies for Africareiser et nytt skolebygg i det østlige Kongo i samarbeid med organisasjonen Hope in Action. Landsbyen som får hjelp heter Izege, og skolen heter EP Chibuga. Izege er en veldig fattig landsby som dessverre har blitt hardt rammet av voldshandlinger den senere tid. ”Skolen skiller seg helt klart ut når det gjelder behov for hjelp”, rapporterte prosjektleder i BFA Milfrid Tonheim under sitt Kongo-besøk i november 2010.

Vi bygger et nytt skolebygg i murstein som erstatter en jordhytte (se bilde til høyre) hvor deler av undervisningen foregår i dag. Det nye skolebygget vil romme tre klasserom og et lærerværelse. Forventet byggestart er august 2011. Mens byggingen pågår, kan undervisningen fortsette i et nylig ferdigstilt plankebygg med tre klasserom.

Det går ca. 190 elever på skolen i dag. Dette elevantallet er ventet å stige betraktelig, kanskje så mye som dobles, når nytt skolebygg er på plass!

Buddies for Africa har to linker til skolen fra før. For det første går seks av barna i BFA-prosjektet ”barn av tidligere jentesoldater” på skolen. For det andre hjalp vi
skolen med å finansiere og utplassere 30 pulter gjennom julegavekampanjen i 2010. Det er besluttet å finansiere pulter også til det nye skolebygget. Behovet for annet undervisningsmateriell vil bli nærmere kartlagt. Type prosjekt: Bygging av skole.                                   

Prosjekt Quick Facts:
Type prosjekt: Bygging av skole
Beliggenhet: Izege, 45 km fra Bukavu, i det østlige Kongo
Forventet oppstart: August 2011
Forventet fullført: Desember 2011
Samarbeidsorganisasjon/prosjektledende organisasjon: Hope in Action
Drift av skolen: CELPA
Budsjett: Forventet ca. 100.000 kr. Detaljert budsjett vil bli publisert.
 

 

Bilde fra utplassering av pulter på skolen i forbindelse med                             Izege        
BFA sin julegavekampanje i 2010.